Κουσκούτα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Cuscuta spp.

Κοινά Ονόματα

Κουσκούτα

Περιγραφές

Περιγραφή

Είναι ευρύτατα διαδεδομένο ζιζάνιο. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 11 είδη κουσκούτας, που προσβάλουν κυρίως τον καπνό, τη μηδική, τα ζαχαρότευτλα και λιγότερο καλλιέργειες λαχανικών. Πρόκειται για παρασιτικό ζιζάνιο, που αναπτύσσεται εις βάρος των καλλιεργούμενων φυτών, από τα οποία προσλαμβάνει νερό και θρεπτικά συστατικά.

Η κουσκούτα αποτελεί δυσκολοεξόντωτο ζιζάνιο. Οι σπόροι της μπορεί να φυτρώνουν σε όλη τη διάρκεια του έτους ή να παραμένουν στο μολυσμένο χωράφι επί σειρά ετών και να φυτρώνουν σταδιακά, ανάλογα με το επίπεδο του λήθαργού τους. Η προσβολή στο χωράφι εμφανίζεται συνήθως κατά κηλίδες και μπορεί να "πνίξει" κυριολεκτικά την καλλιέργεια.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Οι βλαστοί είναι λεπτοί σαν νήματα, λείοι, διακλαδισμένοι, σκούρου κίτρινου χρώματος και αναρριχώμενοι. Φέρουν ριζόμορφους μυζητήρες. Αντί για φύλλα φέρουν μικρά λέπια. Τα άνθη είναι λευκορόδινα και σχηματίζονται στις μασχάλες των λεπίων. Τα νεάρα φυτά αναρριχώνται με κυκλικές κινήσεις μέχρι να συναντήσουν το καλλιεργούμενο φυτοξενιστή. Σχηματίζουν τους μυζητήρες και προσκολλώνται στους βλαστούς του. Στη συνέχεια το κάτω τμήμα της κουσκούτας ξηραίνεται και παραμένει επάνω στο καλλιεργούμενο φυτό ζώντας από αυτό ως παράσιτο. Τα νεαρά φυτά μπορούν να ζήσουν χωρίς ξενιστή 10-20 ημέρες και να φθάσουν ύψος 8 εκ. Αν δεν συναντήσουν φυτό-ξενιστή πεθαίνουν. Η ρίζα τους είναι πασσαλώδης και βαθιά.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους και με τμήματα του φυτού. Το μεγαλύτερο μέρος των σπόρων της παραμένει σε λήθαργο για αρκετό χρόνο και διατηρούν την φυτρωτική τους ικανότητα στο έδαφος για αρκετά χρόνια. Οι σπόροι της κουσκούτας περιέχουν ισχυρές ναρκωτικές ουσίες.

Copyright © Bayer AG