Κύπερη κίτρινη

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Cyperus esculentus

Κοινά Ονόματα

Κύπερη κίτρινη

Περιγραφές

Περιγραφή

Είναι φυτό των θερμών κλιμάτων (τροπικής και υποτροπικής ζώνης) και απαντάται στις ανοιξιάτικες κυρίως καλλιέργειες, π.χ. βαμβάκι, κηπευτικά, ανθοκομία, καθώς και σε φυτώρια, σε αμπελώνες και δενδρώνες.

Η κύπερη γενικά ανήκει στα ζιζάνια που χαρακτηρίζονται ως στενόφυλλα, αλλά δεν είναι αγρωστώδες φυτό. Θεωρείται "δύσκολο" ζιζάνιο στην καταπολέμησή του.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Ο βλαστός είναι τριγωνικός, γεμάτος και δεν φέρει γόνατα (σε αντίθεση με το καλάμι των Gramieae). Τα φύλλα είναι γυαλιστερά, λευκοκίτρινα στη βάση, διατεταγμένα ανά τρια. Αποτελούνται από έλασμα και κολεό, όπως τα φύλλα των αγρωστωδών, αλλά δεν φέρουν ωτία και γλωσσίδα. Τα νεαρά φυτά μοιάζουν με ροζέττα. Οι ταξιανθίες είναι στάχεις και τα άνθη έχουν κίτρινη-χρυσωπή απόχρωση.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται κυρίως με κονδύλους, που για το φύτρωμά τους απαιτούν σχετικά υψηλή θερμοκρασία. Στην κίτρινη κύπερη ο βλαστός αναπτύσσεται μόνο από τον κορυφαίο οφθαλμό του κονδύλου. Οι κόνδυλοι είναι σφαιρικοί και σχηματίζονται στο άκρο των ριζωμάτων.

Copyright © Bayer AG