Κύπερη πορφυρή

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Cyperus rotundus

Κοινά Ονόματα

Κύπερη πορφυρή

Περιγραφές

Περιγραφή

Είναι φυτό των θερμών κλιμάτων (τροπικής και υποτροπικής ζώνης) και απαντάται στις ανοιξιάτικες κυρίως καλλιέργειες, π.χ. βαμβάκι, κηπευτικά, ανθοκομία, καθώς και σε φυτώρια, σε αμπελώνες και δενδρώνες. Η πορφυρή κύπερη έχει μεγαλύτερη προτίμηση στα υγρά εδάφη.

Η κύπερη γενικά ανήκει στα ζιζάνια που χαρακτηρίζονται ως στενόφυλλα, αλλά δεν είναι αγρωστώδες φυτό. Θεωρείται "δύσκολο" ζιζάνιο στην καταπολέμησή του. Από τα δύο είδη τη μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζει η πορφυρή κύπερη και αντίστοιχα μεγαλύτερη οικονομική σημασία, αφού συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 σπουδαιότερων ζιζανίων στην Ελλάδα, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα είναι το σημαντικότερο.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Ο βλαστός είναι τριγωνικός, γεμάτος και δεν φέρει γόνατα (σε αντίθεση με τα καλάμι των Gramineae). Τα φύλλα είναι γυαλιστερά, λευκοκίτρινα στη βάση, διατεταγμένα ανά τρια. Αποτελούνται από έλασμα και κολεό, όπως τα φύλλα των αγρωστωδών, αλλά δεν φέρουν ωτία και γλωσσίδα. Τα νεαρά φυτά μοιάζουν με ροζέττα. Τα φύλλα στην πορφυρή κύπερη είναι μικρότερα και έχουν εντονότερο πράσινο χρώμα από τα φύλλα της κίτρινης κύπερης. Οι ταξιανθίες είναι στάχεις και τα άνθη έχουν κοκκινωπή απόχρωση.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζονται κυρίως με κονδύλους, που για το φύτρωμά τους απαιτούν σχετικά υψηλή θερμοκρασία. Στην πoρφuρή κύπερη οι βλαστοί αναπτύσσονται από κάθε οφθαλμό του κoνδύλoυ. <br><br> Αντίστοιχα η πορφυρή κύπερη παράγει πολλαπλάσιο αριθμό κονδύλων κατά μήκος των ριζωμάτων από την κίτρινη. Οι κόνδυλοι στο είδος C. rotundus είναι ελλειψοειδείς.

Copyright © Bayer AG