Μίλιο

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Millium vernale

Κοινά Ονόματα

Μίλιο

Περιγραφή

Σημαντικό ζιζάνιο των σιτηρών, σε ορισμένες περιοχές εξαπλώνεται με βραδύ ρυθμό και σε άλλες περιοχές με γοργό ρυθμό. Απαντάται στο χειμερινό σιτάρι και βοσκοτόπια.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους οι οποίοι ωριμάζουν τον Ιούνιο.

Copyright © Bayer AG