Μολόχα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Malva spp.

Κοινά Ονόματα

Μολόχα

Περιγραφές

Περιγραφή

την Ελλάδα έχουν καταγραφεί 9 είδη. Πρόκειται για ζιζάνιο, που απαντάται συχνά στους καλλιεργούμενους αγρούς, αλλά και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Προτιμά ξηρά και ασβεστούχα εδάφη, πλούσια σε άζωτο.

Είναι φυτό ιδιαίτερα ελκυστικό για τις μέλισσες και ως εκ τούτου χρήσιμο στη μελισσοκομία. Περιέχει επίσης ταννίνες, βλεννώδεις ουσίες, χρωστικές. Xαρακτηρίζεται και ως φαρμακευτικό φυτό (φύλλα και άνθη).

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι καρδιόσχημες. Τα φύλλα των αναπτυγμένων φυτών είναι μεγάλα, στρογγυλού σχήματος, έλλοβα, με κυματοειδή-ελαφρά πτυχωτή επιφάνεια και οδοντωτή περιφέρεια. Τα στελέχη έρπουν στο έδαφος (συχνότερα) ή είναι όρθια και φέρουν τρίχες. Τα άνθη έχουν ρόδινο-μωβ χρώμα και εμφανίζονται από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Ο καρπός είναι μεριστοκάρπιο και τα σπέρματα έχουν γκριζοκάστανο χρώμα.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους.

Copyright © Bayer AG