Οξαλίδα ή Ξινήθρα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Oxalis pes-carpae

Κοινά Ονόματα

Οξαλίδα ή Ξινήθρα

Περιγραφές

Περιγραφή

Είναι διαδεδομένο στην Ελλάδα. Απαντάται σε ελαιώνες, αμπελώνες, εσπεριδεώνες και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Προτιμά τα βαριά εδάφη με όξινη αντίδραση και μάλιστα αποτελεί φυτό-δείκτη της οξύτητας.

Πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα και σχηματίζει πυκνούς χλοοτάπητες, ώστε εμποδίζει την βλάστηση άλλων ζιζανίων. Επιπλέον προστατεύει το έδαφος των οπωρώνων από διάβρωση, απώλεια υγρασίας, χαμηλές θερμοκρασίες. Τέλος είναι πολύ χρήσιμο φυτό στη μελισσοκομία, γιατί ανθίζει νωρίς την άνοιξη.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει το φθινόπωρο. Οι κοτυληδόνες είναι ωοειδείς. Τα φύλλα των αναπτυγμένων φυτών σχηματίζουν χαρακτηριστική "ροζέττα" και έχουν μακρείς μίσχους. Τα άνθη είναι κίτρινα και εμφανίζονται την άνοιξη.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με υπόγεια όργανα, στο σχήμα του βολβού. Τα βολβίδια αυτά σχηματίζονται επάνω στην κεντρική ρίζα και στο υπόγειο τμήμα του βλαστού.

Copyright © Bayer AG