Πεντάνευρο ρυζιού

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Alisma plantago-aquatica

Κοινά Ονόματα

Πεντάνευρο ρυζιού

Περιγραφή

Copyright © Bayer AG