Ραφανίδα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Raphanus raphanistrum

Κοινά Ονόματα

Ραφανίδα

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται σε καλλιεργούμενες και ακαλλιέργητες εκτάσεις. Προτιμά τα ελαφρά όξινα εδάφη και αποτελεί φυτό-δείκτη οξύτητας.

Με την ραφανίδα και το αγριοσινάπι μοιάζει το ραπίστρο (Rapistrum rugosum), που ανήκει επίσης στα Σταυρανθή (Cruciferae). Απαντάται ως ζιζάνιο σε σιταγρούς και καλαμποκοχώραφα. Η ραφανίδα χαρακτηρίζεται και ως μελισσοκομικό φυτό.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Οι κοτυληδόνες είναι πλατειές, καρδιόσχημες με βαθύ κόψιμο στο άκρο τους. Τα φύλλα των αναπτυγμένων φυτών είναι επιμήκη, μεγάλα, με ανώμαλη πριονωτή περιφέρεια. Τα άνθη είναι λευκοκίτρινα, με πέταλα σε σχήμα σταυρού (Σταυρανθές) και εμφανίζονται από άνοιξη-καλοκαίρι. Ο καρπός είναι λοβός, χαρακτηριστικό της οικογένειας, μακρύς και με ράμφος.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο.

Copyright © Bayer AG