Τάτουλας

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Datura stramonium

Κοινά Ονόματα

Τάτουλας

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται στις ανοιξιάτικες αροτραίες καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, καπνό, βιομ. τομάτα, κηπευτικά. Προτιμά γόνιμα, θερμά εδάφη.

Τα φύλλα και τα σπέρματα περιέχουν τις δηλητηριώδεις ουσίες για τον άνθρωπο και τα ζώα υοσκυαμίνη, σκοπολαμίνη και ατροπίνη, που μπορεί να επιφέρουν ακόμη και το θάνατο.

Λαμβάνει μεγάλη ανάπτυξη και μπορεί να βρίσκεται σε μεγάλους πληθυσμούς. Έτσι ανταγωνίζεται έντονα τα καλλιεργούμενα φυτά.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει την άνοιξη. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι επιμήκεις και μεγάλες σχεδόν όσο και τα πρώτα φύλλα. Τα φύλλα των αναπτυγμένων φυτών είναι μεγάλα και ακανόνιστα οδοντωτά, με σκούρο πράσινο χρώμα. Ο βλαστός είναι όρθιος και μπορεί να φθάσει ύψος μέχρι 2 μέτρα. Το φυτό έχει ημιθαμνώδη εμφάνιση. Τα άνθη είναι λευκά, μεγάλα, σε σχήμα χωνιού. Ανθίζει τους καλοκαιρινούς μήνες και το φθινόπωρο. Ο καρπός είναι ωοειδής κάψα και φέρει εξωτερικά αγκάθια.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους, που το φύτρωμά τους ευνοείται στο σκοτάδι. Xαρακτηρίζονται από λήθαργο και εξαιτίας τούτου φυτρώνουν σταδιακά.

Copyright © Bayer AG