Τραχεία Λειβαδοπόα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Poa trivialis

Κοινά Ονόματα

Τραχεία Λειβαδοπόα

Περιγραφές

Περιγραφή

Aπαντάται στη χώρα μας με μικρή συχνότητα σε υγρές περιοχές με ισχυρή όμως τάση εμφάνισης στα χειμερινά σιτηρά.

Ορισμένα είδη Poa χρησιμοποιούνται σε μίγμα με ψυχανθή για κτηνοτροφική χρήση

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει το χειμώνα με το νεότερο φύλλο να βγαίνει διπλωμένο στα δύο σε αντίθεση με το αντίστοιχο φύλλο άλλων αγροσωδών που βγαίνει με τη μορφή "ρολού".

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους.

Copyright © Bayer AG