Τσουκνίδα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Urtica spp.(U. urens, U. pilulifera)

Κοινά Ονόματα

Τσουκνίδα

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται σε καλλιεργούμενες αλλά συνηθέστερα σε ακαλλιέργητες εκτάσεις.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει την άνοιξη. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι μικρές και καρδιόσχημες. Τα φύλλα των αναπτυγμένων φυτών εμφανίζουν βαθιά σχισίματα στην περιφέρεια. Φέρουν τρίχες στα φύλλα και στο στέλεχος, που στο άγγιγμα προκαλούν κνησμό.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο.

Copyright © Bayer AG