Βέλιουρας

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Sorghum halepense

Κοινά Ονόματα

Βέλιουρας

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται πολύ συχνά στους καλλιεργούμενους αγρούς της χώρας μας (σε βαμβάκι, τεύτλα, αραβόσιτο, καπνό, κηπευτικά) και συγκαταλέγεται στα 10 σημαντικότερα ζιζάνια (τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκόσμια) με αντίστοιχη οικονομική σημασία. Ειδικά για τον αραβόσιτο αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Βρίσκεται επίσης μέσα σε πολυετείς καλλιέργειες, όπως οπωροφόρα και αμπέλι, στις άκρες των χωραφιών και των δρόμων. Προτιμά γόνιμα θερμά εδάφη με αρκετή υγρασία.

Ο βέλιουρας ανήκει στα δυσκολοεξόντωτα ζιζάνια. Με τα ριζώματα μπορεί και εξαπλώνεται σε μεγάλο βαθμό, ώστε να κυριαρχεί μέσα σε ένα χωράφι. Αυτά όμως χάνουν την βλαστική τους ικανότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες ή λόγω ξηρασίας. Ο βέλιουρας περιέχει στα φύλλα και στον βλαστό το αλκαλοειδές δουρίνη, που υπό την επίδραση δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών μετά από ψεκασμό με ζιζανιοκτόνα, με ενζυμικές διεργασίες διασπάται και δίνει υδροκυάνιο (αέριο θανατηφόρο για ανθρώπους και ζώα). Έτσι ο βέλιουρας μπορεί αν βοσκηθεί σε αυτήν την κατάσταση να

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Στα κατώτερα φύλλα ο κολεός και η άκρη του ελάσματος είναι κοκκινωπά. Το κεντρικό νεύρο είναι ευδιάκριτο με κιτρινωπή απόχρωση. Τα αναπτυγμένα φύλλα είναι τραχειά με οδοντωτή περιφέρεια. Η γλωσσίδα είναι λευκή και ελαφρά οδοντωτή. Ωτία δεν υπάρχουν. Το καλάμι μπορεί να φθάσει ύψος μέχρι 2 μέτρα. Παράγει μεγάλο αριθμό σαρκωδών ριζωμάτων. Η ταξιανθία είναι φόβη.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους και με ριζώματα. Τα φυτά από σπόρο εμφανίζονται την άνοιξη, ενώ εκείνα από τα ριζώματα το καλοκαίρι. Ο βέλιουρας εξαπλώνεται από χωράφι σε χωράφι μέσω των σπόρων, ενώ μέσα στο ίδιο χωράφι με τα ριζώματα.

Copyright © Bayer AG