Βρωμολάχανο

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Cardaria (Lepidium) draba

Κοινά Ονόματα

Βρωμολάχανο

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται στις καλλιέργειες σιτηρών, λαχανικών, σε δενδρώνες, αμπελώνες και σε λιβάδια. Φυτρώνει σε ξηρά, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά εδάφη, αμμώδη ή πηλώδη και χαλικώδη εδάφη. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία και αναπτύσσεται επίσης σε εδάφη με υψηλή αλατότητα.

Εξαιτίας του τρόπου αναπαραγωγής του σε χωράφια μολυσμένα με βρωμολάχανο, η μηχανική κατεργασία του εδάφους μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα αντί να το περιορίσει.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει το χειμώνα. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι μικρές, ωοειδείς-ροπαλοειδείς. Το νεαρό φυτό έχει τη μορφή ροζέττας. Τα πρώτα φύλλα είναι επίσης ροπαλοειδή, ενώ τα ανώτερα φύλλα του αναπτυγμένου φυτού είναι οδοντωτά καρδιόσχημα ή τοξοειδή και φέρουν τρίχες. Τα άνθη είναι μικρά, λεπτά και εμφανίζονται την άνοιξη. Οι καρποί είναι μικροί και καρδιόσχημοι. Το καλοκαίρι το υπέργειο τμήμα των φυτών ξηραίνεται. Το βρωμολάχανο έχει χαρακτηριστικά δυσάρεστη οσμή και γεύση και σε αυτό οφείλει και το όνομά του.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους ή τμήματα της ρίζας. Οι ρίζες όταν τεμαχίζονται (π.χ. με την κατεργασία του εδάφους) παράγουν οφθαλμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους δίνουν νέα φυτά.

Copyright © Bayer AG