Χρωζοφόρα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Chrozophora tinctoria

Κοινά Ονόματα

Χρωζοφόρα

Περιγραφές

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί στους ελληνικούς αγρούς, ιδιαίτερα στην Kεντρική και Νότια Ελλάδα, στα βαμβακοχώραφα. Απαντάται επίσης συχνά σε καλλιέργειες λαχανικών. Προτιμά καλά στραγγιζόμενα εδάφη και ηλιόλουστες θέσεις.

Η καταπολέμησή του είναι δύσκολη. Λόγω του σταδιακού φυτρώματος το χωράφι μπορεί να παραμένει μολυσμένο με τους σπόρους του ζιζανίου για αρκετό καιρό. Παρουσιάζει αντοχή στην ξηρασία και είναι πολύ ανταγωνιστικό για τα καλλιεργούμενα φυτά, ιδιαίτερα σε δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες. Η ανάπτυξή του περιορίζεται κάτω από καλλιέργειες με πλούσια βλάστηση, επειδή είναι ευαίσθητο στην έλλειψη ηλιακού φωτός. 'Αλλο είδος είναι το C. obliqua, που απαντάται επίσης στη χώρα μας και μοιάζει αρκετά με το C. tinctoria.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει από τέλος άνοιξης μέχρι αρχές φθινοπώρου. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι πλατειές με σχεδόν ορθογώνιο σχήμα. Τα φύλλα των αναπτυγμένων φυτών είναι μεγάλα με τριγωνικό σχήμα, κυματοειδή περιφέρεια και μακρύ μίσχο. Το φυτό φέρει τρίχες. Τα άνθη έχουν κίτρινο χρώμα και εμφανίζονται καλοκαίρι-φθινόπωρο. Ο καρπός είναι καφέ.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους που παρουσιάζουν έντονο το φαινόμενο του λήθαργου και γι΄αυτό η βλάστησή τους είναι σταδιακή.

Copyright © Bayer AG