Luna Sensation SC

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Αριθμός έγκρισης:
60697 / 31.07.2018
Σύνθεση:

fluopyram 25% β/o, trifloxystrobin 25% β/o

Bοηθητικές ουσίες: 55,48% β/β
Τύπος σκευάσματος:
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το LUNA SENSATION SC είναι μίγμα της νέας δραστικής ουσίας fluopyram και του trifloxystrobin. Είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση και εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα καλλιεργειών.

Το fluopyram δρα στην επιφάνεια των φυτικών ιστών και ταυτόχρονα παρουσιάζει διεισδυτική δράση, διελασματική κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II –παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη της ασθένειας σε πολλά στάδια από τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου μέχρι και τη σποριογένεση.

To trifloxystrobin είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρινών με διελασματική δράση. Εμφανίζει κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη μιτοχονδριακή αναπνοή των μυκήτων στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ του κυτοχρώματος bc 1 (Ομάδα Qols, υποομάδα oximinoacetates).

Καλλιέργειες
Μαρούλι (Θ), Καπνός, Φράουλα (Θ), Φράουλα (Υ), Αμπέλι επιτραπέζιο, Αμπέλι οινοποιήσιμο, Φασολάκια (Υ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ)
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Μαρούλι (Θερμοκηπίου)

Βοτρύτης  Botrytis cinerea (BOTRCI), Σκληρωτινίαση Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC)  S. minor (SCLEMI),  Ριζοκτόνια (Rhizoctonia solani) (RHIZSO),
Κερκοσπορίωση (Cercospora beticola) (CERCBE)

 

80 κ.εκ./στρ. (max) με 30-80 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Εφαρμογή από την εμφάνιση του 3ου φύλλου μέχρι το μαρούλι να φτάσει το 50% του τυπικού μεγέθους του (BBCH 13-45)17
Καπνός

Βοτρύτης  Botrytis cinerea (BOTRCI), Σκληρωτινίαση Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC)  S. minor (SCLEMI)

 

80 κ.εκ./στρ. (max) με 50-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Εφαρμογές από το στάδιο που το φυτό έχει φτάσει το 50% του τελικού ύψους του μέχρι το 20% της άνθησης  (BBCH 35-62)1-
Φράουλα (Υ + Θ)Ωΐδιο Sphaerotheca macularis / Podosphaera macularis (SPHRMA), Ανθράκωση Colletotrichum fragariae (COLLFR), Βοτρύτης Botrytis cinerea
(BOTRCI), Σεπτορίωση Mycosphaerella fragariae (MYCOFR)

80 κ.εκ./στρ. (max) με 30-80 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Εφαρμογή από την έναρξη ανάπτυξης των νεαρών φυτών (σχηματισμός των στολώνων) μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 40-89)
13
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες)

Ωϊδιο Uncinula necator / Erysiphe necator (UNCINE)

 

20 κ.εκ./στρ. (max) με 50-150 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Εφαρμογές από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως το μέγεθος σκαγιού  (BBCH 15-73)2/2114
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες)

Μαύρη σήψη Guignardia bidwellii (GUIGBI)


 

20 κ.εκ./στρ. (max) με 50-150 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Εφαρμογές από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως το μέγεθος σκαγιού  (BBCH 15-73)2/1414
Φασόλια με λοβό (Υ)

Βοτρύτης  Botrytis cinerea (BOTRCI), Σκληρωτινίαση Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC)

 

80 κ.εκ./στρ. (max) με 30-80 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Εφαρμογές από την πλήρη ανάπτυξη/  εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι οι λοβοί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους τους (BBCH 61-75)114
Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ)
Βοτρύτης Botrytis cinerea (BOTRCI)

 

30 κ.εκ./στρ. (max) με 75 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 100 εκ.
2/10-143

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 100 κ.εκ. x 20 σε χ/β , Φιάλη 400 κ.εκ. x 20 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Επιπλέον στοιχεία:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Καλλιέργειες υπαίθρου: 6 ώρες,

Καλλιέργειες θερμοκηπίου: 8 ώρες.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Διαχείρηση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται μυκητοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς. Αποφύγετε την εφαρμογή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας επιτρέπεται η χρήση του Luna Sensation μόνο μέχρι το ύψος φυτών 1 μέτρου.

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (327 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Copyright © Bayer AG