Aspect 533 SC

Ζιζανιοκτόνο

Αριθμός έγκρισης:
70332/ 02-05-2019
Σύνθεση:

flufenacet 200 g/L, terbuthylazine 333 g/L

Βοηθητικές ουσίες: 52,97 % β/β

Τύπος σκευάσματος:
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

Το Aspect 533 SC είναι εκλεκτικό και διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο και δρα κυρίως μέσω της απορρόφησής του από τις ρίζες των ζιζανίων που είτε μόλις έχουν βλαστήσει είτε έχουν αναδυθεί πρόσφατα. Επίσης, απορροφάται από τα φύλλα των αγρωστωδών ζιζανίων όταν βρίσκονται στο στάδιο των 1-2 φύλλων καθώς και των πλατύφυλλων ζιζανίων όταν βρίσκονται στο στάδιο των 2 φύλλων.

Περιέχει δύο (2) δραστικές ουσίες με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης μεταξύ τους.

Το flufenacet (χημική ομάδα οξυακεταμίδιων) είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και παρουσιάζει ακροπέταλη κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ριζικού συστήματος και να διακόπτεται η ανάπτυξή των ζιζανίων, τα οποία τελικά νεκρώνονται.

Η terbuthylazine (χημική ομάδα χλωροτριαζινών) δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος ΙΙ. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από τα φύλλα. Παρουσιάζει ακροπέταλη κίνηση και μεταφέρεται μέσω των αγγείων του ξύλου στα μεριστώματα και στα φύλλα του φυτού, παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

Καλλιέργειες
Αραβόσιτος
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
ΑραβόσιτοςΑγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια2,3. Προφυτρωτική ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή έως το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας (ΒΒCH 00-12). 150 κ.εκ/στρέμμα ή 225 κ.εκ./στρέμμα με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Προφυτρωτική εφαρμογή, αμέσως μετά τη σπορά του αραβοσίτου ή μεταφυτρωτική εφαρμογή, εώς το στάδιο των τριών πραγματικών φύλλων του αραβοσίτου (BBCH 00-13). Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια είναι νεαρά (1-2 φύλλα) και βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης.
1-

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 5 λίτρων Χ 4 σε χ/β, Φιάλη 1 λίτρου Χ 12 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε τo δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. Διατηρήστε την ανάδευση σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής, ακόμη και κατά τα διαλείμματα.

Παρατηρήσεις:

1. Η μικρότερη δόση (150 κ.εκ./στρ.) να εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη και η μεγαλύτερη (225 κ.εκ./στρ.) σε βαριά εδάφη.

2. Προφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.

Acalypha virginica, Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), Τάτουλας (Datura stramonium), Γκαλινσόγκα (Galinsoga parviflora), Αντράκλα (Portulaca oleracea), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Σετάρια πράσινη (Setaria viridis), Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Ζωχός (Sonchus oleraceus)

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.

Όλα τα παραπάνω ζιζάνια, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι ζιζανίων:

Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Σύκιος (Sicyos angulatus), Λουβουδιά (Chenopodium album), Πάνικο διχοτομικό (Panicum dichotomiflorum), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.

Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense)

3. Νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.

Acalypha virginica, Πλαγιαστό βλήτο (Amaranthus blitoides), Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), Τάτουλας (Datura stramonium), Γκαλινσόγκα (Galinsoga parviflora), Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αντράκλα (Portulaca oleracea), Βερόνικα (Veronica persica), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum),

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.

Αγριάδα (Cynodon dactylon), Xanthium italicum

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.

Τα ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση των 150 κ.εκ/στρ., συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι ζιζανίων: Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Ζωχός (Sonchus oleraceus), Λουβουδιά (Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Σετάρια πράσινη (Setaria viridis)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.

Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Σύκιος (Sicyos angulatus)

Επιπλέον στοιχεία:
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
  • ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

    Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος χωρίς κάποια περίοδο αναμονής ή σόργο τουλάχιστον ένα μήνα μετά την εφαρμογή.

  • ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

    Μετά την εφαρμογή του Aspect 533 SC, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:

  • Σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, σόγια, μπιζέλια, ελαιοκράμβη, σινάπι, ηλίανθος και λινάρι: 6 μήνες.
  • Ζαχαρότευτλα, καπνός: 10 μήνες.

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (383 KB)
Ετικέτα
» Download (3.3 MB)
Copyright © Bayer AG