Equip OD

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο.

Αριθμός έγκρισης:
7734/16-08-2004
Σύνθεση:
foramsulfuron 2,25%, isoxadifen-ethyl (safener) 2,25% β/ο

Βοηθ. ουσίες: 95,09% β/β


Τύπος σκευάσματος:
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών που είναι γνωστές για τη ζιζανιοκτόνο δράση τους μέσω παρεμπόδισης του ενζύμου οξειγαλακτική συνθετάση (ALS), για τη καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Απορροφάται κυρίως απο τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά τον ψεκασμό ενώ η πλήρης νέκρωση τους επέρχεται σε διάστημα 2-4 εβδομάδων.

Καλλιέργειες
Αραβόσιτος
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Αραβόσιτος

Αγρωστώδη: Βέλιουρας (Sorghum halepense), μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), σετάριες (Setaria verticillata, Setaria viridis), αιματόχορτο* (Digitaria sanguinalis), κοινή πόα (Poa annua).

Πλατύφυλλα: Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), πλαγιαστό βλήτο (Amaranthus blitoides), αγριοντοματιά (Solanum nigrum), αγριομελιτζάνα* (Xanthium strumarium), λουβουδιά* (Chenopodium album), αγριοβαμβακιά* (Abutilon theophrasti), αντράκλα (Portulaca oleracea), τάτουλας (Datura stramonium), μικρή τσουκνίδα (Urtica urens).


Μια εφαρμογή: 200-267 κ.εκ./στρέμμα με 30 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.

Δύο εφαρμογές: 130 κ.εκ./στρέμμα με 30 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.

 

Μια εφαρμογή: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-6 φύλλων.

Δύο εφαρμογές: Η πρώτη συνιστάται να γίνει όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-4 φύλλων και η δεύτερη δύο εβδομάδες αργότερα. 

--

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συμβατότητα:
Για καλύτερη καταπολέμηση μέτρια ευαίσθητων ή ανθεκτικών πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να συνδυαστεί με το Buctril EC.
Συσκευασία:
Φιάλη 1 λίτρου Χ 12 σε χ/β, Δοχείο 5 λίτρων Χ 4 σε χ/β.
Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος της καλλιέργειας και των ζιζανίων. Ο ψεκασμός γίνεται με ακροφύσια τύπου σκούπας και πίεση 2,5-3 atm.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό. Ανακινήστε πολύ καλά τη φιάλη και προσθέστε το περιεχόμενο στο δοχείο του ψεκαστικού. Αδειάστε τελείως τη φιάλη και ξεπλύνετε τη καλά με νερό, το οποίο θα προσθέσετε στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Μην προετοιμάζετε περισσότερο ψεκαστικό υγρό απ’ όσο πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Μετά τη χρήση καθαρίστε προσεκτικά τον εξοπλισμό, έτσι ώστε να μην προκληθούν ζημιές σε άλλες καλλιέργειες.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προιόντος και της συσκευασίας του:

 

Παρατηρήσεις:

Τα ζιζάνια θα πρέπει να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης και ιδιαίτερα τα σημειωμένα με * να μην έχουν ξεπεράσει το στάδιο των 4 φύλλων.

Επιπλέον στοιχεία:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος, αφού προηγηθεί άροση.

Σποράς ή της φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι) και την επόμενη άνοιξη ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, ηλίανθος ή σόγια.

Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες από χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 10oC) υπερβολική υγρασία ή ξηρασία, ή άλλους λόγους καθώς επίσης και όταν αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από 25-30οC, σε συνδυασμό με έντονη ηλιοφάνεια και έλλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Η δράση του προϊόντος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα με καταιονισμό, μετά την πάροδο 2 ωρών μετά τον ψεκασμό. Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών τα οποία είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας.

Το προϊόν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο καλαμπόκι. Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι’ αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.

Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες):

  • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από υδάτινες επιφάνειες.
  • Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από 5 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αδειάστε τελείως τον εξοπλισμό, αποσυναρμολογήστε τα φίλτρα των ακροφυσίων και καθαρίστε με νερό. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά το 10% της χωρητικότητας του με νερό και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Εφαρμόστε το νερό αυτό στην ψεκασμένη περιοχή. Επαναλάβετε τη διαδικασία ξεπλένοντας καλά. Ελέγξτε ξανά τα ακροφύσια και τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε τα καλά αν είναι απαραίτητο.

 

Φυτοτοξικότητα:

To EQUIP δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις περισσότερες από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και υβρίδια.

Να μην ψεκάζεται σε καλλιέργεια στην οποία έχει γίνει εφαρμογή διασυστηματικού οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου.

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι ή καλαμπόκι σποροπαραγωγής.

Διαχείρηση ανθεκτικότητας:

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (379 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Copyright © Bayer AG