FOSBURI 600 SC

 

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι.

Αριθμός έγκρισης:
70368 / 14-01-2020
Σύνθεση:

Δραστικές ουσίες: diflufenican 20% β/o, flufenacet 40% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 49,41% β/β

Τύπος σκευάσματος:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι.

Το diflufenican είναι ζιζανιοκτόνο επαφής που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη μετακίνηση καθώς και από μεγάλη υπολειμματική διάρκεια. Δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό ή λεύκανση των νεαρών ζιζανίων. Το κόκκινο-πορφυρό χρώμα του φυλλώματος το οποίο συχνά παρατηρείται μετά την εφαρμογή είναι αποτέλεσμα του στρες που προκαλείται από την έλλειψη των καροτενοειδών. Στη συνέχεια, τα νεαρά ζιζάνια νεκρώνονται.

Το flufenacet είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που μετακινείται κυρίως αποπλαστικά και εφαρμόζεται για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ριζικού συστήματος και να διακόπτεται η ανάπτυξη των ζιζανίων, τα οποία τελικά νεκρώνονται.

Το diflufenican και το flufenacet απορροφούνται κυρίως από τη ρίζα αλλά και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων.

Καλλιέργειες
Κριθάρι, Σιτάρι
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Χειμερινό Σιτάρι (Μαλακό), Χειμερινό Κριθάρι

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια

Καταπολεμoύμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Κονή Πόα (Poa annua), Ανεμόχορτο (Apera spica-venti), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Ήρα (Lolium sp.), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine), Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis), Στελλάρια (Stellaria media), Αγριοπανσές (Viola tricolor), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Ρανούνκουλος (Ranunculus arvensis), Βερονίκη (Veronica arvensis, V. persica, V. hederifolia), Γεράνιο (Geranium dissectum), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla).

601 κ.εκ. σκ/στρέμμα (max) με 20-30 λίτρα ψεκ. υγρό/στρέμμα.

Εφαρμογή το φθινόπωρο όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-3 πραγματικών φύλλων (BBCH 11-13) και:

● τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο πριν το φύτρωμα και μέχρι το στάδιο των 3 φύλλων,

● ενώ τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο πριν το φύτρωμα και μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων
1Μη εφαρμόσιμο.

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συμβατότητα:
Καμία
Συσκευασία:
Φιάλη 1λίτρου Χ 12 σε χ/β, Φιάλη 2 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός φυλλώματος με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και ακροφύσια τύπου σκούπας.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Επιπλέον στοιχεία:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας Ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί Ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τα diflufenican και flufenacet, ζιζανιοκτόνα που ανήκουν στις ομάδες F1 και Κ3 αντίστοιχα, κατά HRAC.

 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν έχει άνεμο.
 • Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και του Fosburi 600 SC συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών.
 • Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και κυρίως σε βρώμη και ελαιοκράμβη. Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε ακροφύσια χαμηλής διασποράς.
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η σπορά είναι επιφανειακή ή ακανόνιστη καθώς και σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες λόγω κακού φυτρώματος, υπερβολικής εδαφικής ξηρασίας ή υγρασίας ή παρουσιάζουν μυκητολογικές προσβολές.
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε αμμώδη, χαλικώδη ή διηθητικά εδάφη.
 • Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή μεγαλύτερη ή ίση με 15 χιλιοστά στις επόμενες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή.
 • Σε περίπτωση βροχόπτωσης μεγαλύτερης ή ίσης με 50 χιλιοστά στις επόμενες 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας.
 • Μην κάνετε σβάρνισμα ή κυλίνδρισμα του εδάφους τουλάχιστον 1 μήνα πριν την εφαρμογή. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

 • ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα, στο ίδιο χωράφι και εφόσον ακολουθήσει όργωμα του εδάφους μπορεί να ξανασπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες:

  - Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες: σκληρό ανοιξιάτικο σιτάρι

  - Μετά από τουλάχιστον 4 μήνες: ανοιξιάτικο μπιζέλι

  - Μετά από τουλάχιστον 4,5 μήνες: πατάτα

  Επιπλέον, με ή χωρίς όργωμα μπορούν να σπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες:

  - Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες: ανοιξιάτικο μαλακό σιτάρι και ανοιξιάτικο κριθάρι

  - Μετά από τουλάχιστον 4 μήνες: λινάρι

  - Μετά από τουλάχιστον 4,5 μήνες: ηλίανθος

  - Μετά από τουλάχιστον 5 μήνες: αραβόσιτος και σόργο

  Να μη σπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες: ανοιξιάτικη βρώμη, σόγια, ανοιξιάτικη ελαιοκράμβη, τεύτλα και μηδική.

 • ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:

  - Με ή χωρίς όργωμα: μαλακό και σκληρό χειμερινό σιτάρι, χειμερινό και ανοιξιάτικο κριθάρι, ανοιξιάτικη βρώμη, χειμερινή ελαιοκράμβη, χειμερινό και ανοιξιάτικο μπιζέλι, αραβόσιτος, ηλίανθος, ζαχαρότευτλα, πατάτα, λινάρι, χειμερινή σίκαλη, σόργο, μηδική (φθινοπωρινή ή ανοιξιάτικη σπορά).

  - Με όργωμα: σόγια.

  Ενδιάμεσες καλλιέργειες για προστασία των εδαφών (π.χ. νιτρορύπανση): Σε ένα διάστημα 8 μηνών μετά την εφαρμογή του Fosburi 600 SC και μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, είναι δυνατόν να σπαρθούν χωρίς όργωμα οι εξής ενδιάμεσες καλλιέργειες: σινάπι, ραπανάκι, κράμβη, ήρα ιταλική, χειμωνιάτικη σίκαλη, φακελωτή (μελισσόχορτο) και φαγόπυρο.

 • ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.
Φυτοτοξικότητα:

Δεv είναι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (394 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Copyright © Bayer AG