Merlin Flexx L

Ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο & στο γλυκό αραβόσιτο.

Αριθμός έγκρισης:
7987/06-08-2012
Σύνθεση:
isoxaflutole 44 g/L

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: cyprosulfamide 44 g/L

Βοηθ. ουσίες: 95,52% β/β

Τύπος σκευάσματος:
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Το ζιζανιοκτόνο Merlin Flexx L περιέχει τη δραστική ουσία isoxaflutole και εφαρμόζεται προφυτρωτικά και νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας του αραβοσίτου, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης.  Στο γλυκό καλαμπόκι εφαρμόζεται μόνο πριν τη βλάστηση.

Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών με αποτέλεσμα την καταστροφή της χλωροφύλλης λόγω φωτοοξείδωσης και την λεύκανση των ζιζανίων.  Χρησιμοποιείται μετασπαρτικά-προφυτρωτικά της καλλιέργειας του αραβοσίτου.  Όταν τα ζιζάνια έρχονται σε επαφή με το ζιζανιοκτόνο, είτε αποτυγχάνουν να φυτρώσουν είτε αποχρωματίζονται και νεκρώνονται.

Καλλιέργειες
Αραβόσιτος, Γλυκό καλαμπόκι
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
ΑραβόσιτοςΑγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.225 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 30 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
Προφυτρωτική εφαρμογή, αμέσως μετά τη σπορά της καλλιέργειας του αραβοσίτου ή πρώιμη μεταφυτρωτική εφαρμογή, εώς το στάδιο των τριών πραγματικών φύλλων του αραβοσίτου.
1-
Γλυκός ΑραβόσιτοςΑγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.225 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 30 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα
Προφυτρωτική εφαρμογή, αμέσως μετά τη σπορά της καλλιέργειας του γλυκού αραβοσίτου ή πρώιμη μεταφυτρωτική εφαρμογή, εώς το στάδιο της ανάδυσης του κολεόπτιλου.
1-

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Δοχείο 2 λίτρων Χ 4 σε χ/β, Δοχείο 10 λίτρων Χ 2 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός εδάφους με 30 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση 2-3 atm.  Βροχή ή πότισμα ύψους 5 mm σε διάστημα 5 ημερών μετά την εφαρμογή αυξάνει την αποτελεσματικότητα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέσου μέχρι τα 3/4 με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό ανάδευση.  Ψεκάζετε με διατήρηση ελαφριάς ανακίνησης.
Παρατηρήσεις:
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

Αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Σπονδυλωτή σετάρια (Setaria vericillata), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Πάνικο (Panicum miliaceum), Στελάρια (Stellaria spp.)

Πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτα (Amaranthus spp.), Καψέλα (Capsela bursa pastoris), Λουβουδιά (Chenopodium album), Τάτουλας (Datura stramonium), Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Αγριοπανσές (Viola arvensis), Αγριπιπεριά (Polygonum persicaria), Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Πράσινη σετάρια (Setaria viridis), Σετάριες (Setaria spp.)

Επιπλέον στοιχεία:
  • Τo Merlin Flexx L πρέπει να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος, χωρίς μεγάλους σβώλους.  Η δραστικότητά του ευνοείται από συνθήκες υγρασίας μετά την εφαρμογή.
  • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες αραβοσίτου που δεν έχουν φυτευτεί σωστά, είναι σε κακή κατάσταση υγείας, υποφέρουν από κρύο, υπέρμετρες βροχοπτώσεις, ξηρασία ή πρόκειται να υποστούν μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας.
  • Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:

-   Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο.

-   Κατά τον ψεκασμό, πρέπει να αποφύγετε οπωσδήποτε τη διασπορά του προϊόντος σε διπλανές καλλιέργειες.  Οι καλλιέργειες ζαχαρότευτλου, ηλίανθου και σε λιγότερο βαθμό πατάτας, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:Αδειάστε όσο το δυνατόν καλύτερα όλα τα μέσα εφαρμογής.  Ξεπλύνετε 3 φορές με νερό και αδειάστε τα νερά του ξεπλύματος στο δοχείο ψεκασμού.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στην ίδια περίοδο μπορούν να σπαρθούν οι κάτωθι καλλιέργειες:

-   Με ή χωρίς όργωμα του χωραφιού: αραβόσιτος προοριζόμενος για σποροπαραγωγή ή χορτονομή ή γλυκός αραβόσιτος.

-   Με όργωμα του χωραφιού: σίκαλη προοριζόμενη για χορτονομή.

Αφήνοντας ένα χρονικό διάστημα 75 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Merlin Flexx L και της νέας σποράς, μπορεί να σπαρθεί:

-   Με ή χωρίς όργωμα: ελαιοκράμβη.

-   Με όργωμα: τριφύλλι.

Δεν μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες εναλλακτικές καλλιέργειες: σόργο, ηλίανθος, φασόλια και σόγια.

Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μετά την εφαρμογή του Merlin Flexx L, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες (με ή χωρίς όργωμα): μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι, φασόλια, μπιζέλια, λινάρι, ηλίανθος, ζαχαρότευτλα, πατάτα, σόγια, αραβόσιτος, γλυκός αραβόσιτος και σόργο.

Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

6 ώρες.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (367 KB)
Ετικέτα
» Download (3.3 MB)
Copyright © Bayer AG