Monsoon Active OD

Διασυστηματικό εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο για τη μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

Αριθμός έγκρισης:
70085/ 27-5-2014
Σύνθεση:

Εγγ. Σύνθεση: foramsulfuron‐sodium 3,15% β/o, thiencarbazone‐methyl 1% β/o

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: cyprosulfamide 1,5 % β/o

Βοηθητικές ουσίες: 95,58 % β/β

Τύπος σκευάσματος:

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)


Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για τη μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

To Monsoon Active είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, του foramsulfuron‐sodium και του thiencarbazone‐methyl, οι οποίες δρούν μέσω της παρεμπόδισης του ενζύμου οξειγαλακτική συνθετάση (ALS).

To foramsulfuron‐sodium απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό.

Το thiencarbazone‐methyl απορροφάται αμέσως από τα φύλλα και από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό.

Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά την εφαρμογή με το Monsoon Active ενώ η πλήρης νέκρωσή τους επέρχεται σε διάστημα 1‐3 εβδομάδων.

Καλλιέργειες
Αραβόσιτος
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Αραβόσιτος
Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, συμπεριλαμβανομένου και του βέλιουρα (Sorghum halepense).
150-200 κ.εκ. σκ./ στρέμμα με 30 λτ ψεκ. υγρό/ στρέμμα
Μεταφυτρωτική εφαρμογή, στο στάδιο των 2‐8 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας (αγρωστώδη ζιζάνια στο στάδιο των 2 φύλλων μέχρι την έναρξη του αδερφώματος και πλατύφυλλα ζιζάνια στο στάδιο των 2‐6 πραγματικών φύλλων).
1Αραβόσιτος: Μη εφαρμόσιμο.

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 1 λίτρου Χ 12 σε χ/β, Δοχείο 5 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Καθολικός ψεκασμός.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
Παρατηρήσεις:

1.  Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση των 150 κ.εκ./στρέμμα:

Μουχρίτσα (Echinochloa crusgalli), Σετάρια σπονδυλωτή (Setaria verticillata), Πόα κοινή (Poa annua), Πάνικο διχοτομικό (Panicum dichotomiflorum), Σετάρια πράσινη (Setaria viridis), Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Τάτουλας (Datura stramonium), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), Κίρσιο (Polygonum convonvulus), Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Χαμομήλι (Marticaria chamomilla), Σκαρολάχανο (Mercurialis annua), Στελλάρια (Stelaria media), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Ζωχóς (Sonchus spp.), Στριγγλόχορτο (Atriplex spp.), Λουβουδιά (Chenopodium album, Chenopodium spp.), Αντράκλα (Portulaca oleracea), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)(μέτρια αποτελεσματικότητα)

 

2.  Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:

Βέλιουρας (Sorghum halepense)
Επιπλέον στοιχεία:
  • Ύστερα από μια περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών (λιγότερο από 10οC), καθυστερήστε την εφαρμογή με το Monsoon Active μέχρι η καλλιέργεια να επανέλθει στη φυσιολογική της κατάσταση.
  • Εφαρμόστε σε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες με θερμοκρασία 10‐25οC.  Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε παντζάρι και ηλίανθο.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί μετά το όργωμα του χωραφιού μόνο αραβόσιτος και η επανάληψη της σποράς μπορεί να γίνει 6 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Monsoon Active. Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι) μπορούν να σπαρούν 5 μήνες μετά την εφαρμογή και αφού προηγηθεί όργωμα του χωραφιού. Ανοιξιάτικες καλλιέργειες την επόμενη περίοδο (ηλίανθος, ζαχαρότευτλα, αρακάς, φασόλια, σόγια, πατάτα και σόργο) μπορούν να σπαρούν 9‐11 μήνες μετά την εφαρμογή και αφού προηγηθεί όργωμα του χωραφιού. Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 24 ώρες.

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Κατά την ανάμιξη και φόρτωση καθώς και κατά τον καθαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων να φοράτε κατάλληλα γάντια νιτριλίου, προστατευτική ενδυμασία αδιαπέρατη από το ψεκαστικό υγρό και ένα αδιάβροχο φόρεμα ή μακρυμάνικη ποδιά πάνω από αυτή, καθώς και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Κατά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλα γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, προστατευτική ενδυμασία αδιαπέρατη από το ψεκαστικό υγρό και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  Εάν χρησιμοποιείτε ελκυστήρα (τρακτέρ) με καμπίνα, τα μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και τα γάντια χρησιμοποιούνται όταν πραγματοποιούνται έλεγχοι στον εξοπλισμό ψεκασμού.  Τα γάντια πρέπει να αποθηκεύονται έξω από την καμπίνα μετά τη χρήση τους.  Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία αδιαπέρατη από το ψεκαστικό υγρό.

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (344 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Copyright © Bayer AG