Τα Υβρίδια Ρυζιού Arize®, η παγκόσμια καινοτομία της Bayer CropScience, δοκιμάζονται στην Ελλάδα

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου. Ο Τομέας Βιοεπιστήμης της Bayer CropScience διοργάνωσε στις 21/09 επίσκεψη στον πειραματικό αγρό υβριδίων ρυζιού στην περιοχή της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του γενετιστή ρυζιού της Bayer CropScience, Δρ. Ed Roumen, στελεχών της Bayer CropScience και του Γενικoύ Διευθυντή της Bayer CropScience στην Ελλάδα, Δρ. Hans-Joachim Henn.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ανακαλυφθούν τα υβρίδια ρυζιού Arize® που ταιριάζουν καλύτερα στις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν την  πολύ καλή προσαρμοστικότητα στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες ενός μεγάλου αριθμού από τα δοκιμαζόμενα υβρίδια ρυζιού Arize®.  

Ακολουθώντας την τάση που αρχίζει να διαφαίνεται στις κυριότερες χώρες παραγωγής, η σπορά του πειραματικού αγρού έγινε αρχικά σε ξηρό έδαφος. Η δόση σποράς που εφαρμόστηκε ήταν 6 κιλά/στρέμμα, σε σύγκριση με τα 20 -22 κιλά/στρέμμα σπόρου που χρησιμοποιείται κατά τη συνήθη γεωργική πρακτική.

 

O συγκεκριμένος πειραματικός αγρός με υβρίδια ρυζιού είναι ο πρώτος που εγκαταστάθηκε σε χώρα της Ευρώπης. Συνεπώς η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τη χώρα εγγραφής των υβριδίων ρυζιού για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενο βήμα για την Bayer CropScience είναι να ξεκινήσουν την επόμενη χρονιά οι επίσημες δοκιμές των υβριδίων ρυζιού Arize® στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Σίνδου.

Τα υβρίδια ρυζιού Arize® είναι το νέο καινοτομικό γενετικό υλικό της Bayer CropScience με ραγδαία εξάπλωση στις κύριες ρυζοπαραγωγικές χώρες της Ασίας, καθώς και στη Βραζιλία και τις Η.Π.Α.

Η Bayer CropScience, ως ηγέτης στην ανάπτυξη υβριδίων ρυζιού, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για καινοτομία, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση των αποδόσεων στην παραγωγή ρυζιού, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, ταυτόχρονα με τη μείωση της κατανάλωσης νερού και άλλων συντελεστών εισροής που απαιτούνται για την καλλιέργεια του ρυζιού.

Copyright © Bayer AG