Το υβρίδιο ρυζιού Arize® της Bayer CropScience προκαλεί το ενδιαφέρον της βιομηχανίας ρυζιού.

Copyright © Bayer AG