Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου,2017

Εξερευνώντας βασικές πτυχές της φυσιολογίας του πεπτικού συστήματος των εντόμων: Η Bayer και το Ινστιτούτο ΙΜΒΒ - ΙΤΕ συνεργάζονται για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την καταπολέμηση των εντόμων

Μοnheim, 13 Σεπτεμβρίου 2017 – Η Bayer και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη ενός μεγάλου πενταετούς ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας.
Μοnheim, 13 Σεπτεμβρίου 2017 – Η Bayer και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη ενός μεγάλου πενταετούς ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή θα επιδιώξει να αποκαλύψει κρίσιμες πτυχές της φυσιολογίας του πεπτικού συστήματος των εντόμων, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη πρωτοποριακών καινοτόμων λύσεων καταπολέμησής τους.

Ο Καθηγητής Γιάννης Βόντας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της Μοριακής Εντομολογίας στο Ινστιτούτο ΙΜΒΒ και η ομάδα του, θα εφαρμόσουν μια σύγχρονη ολιστική βιοτεχνολογική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής που θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό δυνητικών μοριακών στόχων στο πεπτικό σύστημα των επιβλαβών εντόμων. Η γνώση και τα συστήματα ελέγχου που θα προκύψουν από το έργο αυτό, θα υποστηρίξουν τη Bayer στην έρευνά της για την ανάπτυξη αειφόρων αγρονομικών λύσεων για μια ποικιλία διαφορετικών καλλιεργειών παγκοσμίως.

«Τα επιβλαβή έντομα αποτελούν μια μεγάλη απειλή για τη γεωργική παραγωγή παγκοσμίως» ανέφερε ο Adrian Percy, επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης του Τομέα Eπιστήμης Γεωργίας (Crop Science) της Bayer. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία με ένα υψηλού κύρους ερευνητικό Ινστιτούτο όπως είναι το ΙΜΒΒ. Πιστεύουμε ότι αυτή η σύμπραξη θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε αναξιοποίητες δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων λύσεων για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων, προσφέροντας οφέλη στους αγρότες σε όλο τον κόσμο».

«Η έρευνα που σχετίζεται με την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων καθώς και εντόμων-φορέων ασθενειών είναι στρατηγική προτεραιότητα για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για περισσότερο από δύο δεκαετίες», ανέφερε ο Διευθυντής του ΙΜΒΒ Καθηγητής Γιάννης Ταλιανίδης. «Αυτό το πολύ σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία μας και θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη νέων μέσων και γνώσης στη μάχη ενάντια στα επιβλαβή έντομα», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης.

Περισσότερα από 10.000 επιβλαβή έντομα απειλούν τα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων και ζωοτροφών. Λόγω της ποικιλομορφίας και της προσαρμοστικότητάς τους, τα έντομα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη γεωργία. Η προσέγγιση ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, που εξετάζει συμπληρωματικές χημικές, βιολογικές, φυσικές και πολιτισμικές μεθόδους ελέγχου, έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική στην καταπολέμησή τους, μακροπρόθεσμα. Η συνεχής αναζήτηση νέων τρόπων δράσης των χημικών και φυσικής προέλευσης προϊόντων θα διευρύνει το φάσμα των διαθέσιμων στρατηγικών και πρακτικών για τη διαχείριση των παρασίτων με βιώσιμο τρόπο.


ΤΕΛΟΣ

Σχετικά με το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) είναι ένα από τα έξι Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το ΙΜΒΒ έχει έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, με το Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας στα Ιωάννινα (Ήπειρος). Διαρκής επιδίωξη του ΙΜΒΒ είναι η έρευνα αιχμής στις Επιστήμες της Ζωής και τη Βιοϊατρική. Το ΙΜΒΒ έρχεται πρώτο στην Ελλάδα στην περιοχή των Επιστημών Ζωής, με περισσότερες από 3.600 δημοσιεύσεις και 160.000 αναφορές σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Στα σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα του Ινστιτούτου συμπεριλαμβάνονται αρκετά διεθνή και εθνικά βραβεία, 10 Βραβεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), την πρώτη ελληνική ακαδημαϊκή έδρα της AXA, αρκετά Βραβεία Αριστείας Marie Curie, 10 εκλεγμένους ερευνητές του ΙΜΒΒ ως μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), 5 Βραβεία Νέων Ερευνητών από τον ΕΜΒΟ, και 15 Βραβεία Αριστείας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Επίσης, το ΙΜΒΒ έχει επιλεγεί ως Ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης στη μοριακή απεικόνιση και στις μεθόδους σίγασης γονιδίων RNA και έχει ιδρύσει το πρώτο Εργαστήριο Ανάλυσης Αρχαίου DNA στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.imbb.forth.gr.

Copyright © Bayer AG