Πέμπτη, 18 Απριλίου,2019

Η Bayer και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) ενημερώνουν για τον ψευδόκοκκο του αμπελιού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου στην Καβάλα ενημέρωση του γεωπονικού δυναμικού του νομού, σχετικά με το σημαντικό πρόβλημα του ψευδόκοκκου στο αμπέλι. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Bayer Ελλάς σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2019 - Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου στην Καβάλα ενημέρωση του γεωπονικού δυναμικού του νομού, σχετικά με το σημαντικό πρόβλημα του ψευδόκοκκου στο αμπέλι. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Bayer Ελλάς σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer δεσμεύεται στην πράξη για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε δυναμικές καλλιέργειες όπως είναι το επιτραπέζιο σταφύλι, ενημερώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα επίκαιρα προβλήματα φυτοπροστασίας και  αναπτύσσοντας λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Το επιτραπέζιο σταφύλι με τη δυναμική που το χαρακτηρίζει και τον σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, είναι μία από τις πλέον σημαντικές καλλιέργειες στη χώρα μας, με ευνοϊκές προοπτικές τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για την Ελληνική οικονομία που ενισχύεται από τις εξαγωγές.

Αποτελεί δε, μία καλλιέργεια υψηλών εισροών που απαιτεί την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων φυτοπροστασίας, έτσι ώστε να πετύχει υψηλή ποιότητα παραγωγής και να συναγωνιστεί επάξια τις ανταγωνίστριες χώρες στο στίβο του παγκόσμιου εμπορίου.

Ένας από τους σημαντικότερους εντομολογικούς εχθρούς της περιοχής είναι ο ψευδόκοκκος, ένα κοκκοειδές που σε χρονιές σοβαρής προσβολής μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε καθολική υποβάθμιση και αδυναμία εμπορίας της παραγωγής. Με στόχο την καλύτερη δυνατή χαρτογράφηση της παρουσίας και της επιδημιολογίας του ψευδόκοκκου σε πέντε διαφορετικές περιοχές του νομού Καβάλας, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με την υποστήριξη του τμήματος Αγρονομικής Ανάπτυξης της Bayer Ελλάς πραγματοποίησε διετή έρευνα μελέτης των παραμέτρων της βιολογίας του ψευδόκοκκου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής παρουσιάστηκαν σε πλήθος γεωπόνων της περιοχής από τον Ερευνητή του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Δρ. Παναγιώτη Μυλωνά (τμήμα Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας, Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης). Σύμφωνα και με την άποψη των παρευρισκόμενων, τα σαφή και ξεκάθαρα δεδομένα της παρουσίασης του Δρ. Μυλωνά ανέδειξαν πολλά και χρήσιμα στοιχεία που θα συμβάλλουν σε μία πιο αποτελεσματική διαχείριση του εντόμου.

Στην συνέχεια ο κ. Μάνος Χαρκιολάκης, από το Τμήμα Marketing της Bayer, παρουσίασε τα πλεονεκτήματα και τις εξαιρετικές ιδιότητες του προϊόντος Movento 150OD, καθώς και την καλύτερη δυνατή τεχνική τοποθέτησή του, σε σχέση πάντα με τη βιολογία του εντόμου στην περιοχή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τις τεχνικές προεκτάσεις της ορθής αντιμετώπισης και ανταλλαγή απόψεων, κλείνοντας με δείπνο σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης.

 


 

 

 

Copyright © Bayer AG