Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου,2019

Η Bayer εκπαιδεύει τους παραγωγούς σιτηρών σε βέλτιστες πρακτικές φυτοπροστασίας

Ο τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer πραγματοποίησε ενημερωτικές παρουσιάσεις στις 11 και 13 Φεβρουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού και στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων για τους παραγωγούς των ευρύτερων περιοχών.

Αλμυρός / Φάρσαλα, Φεβρουάριος 2019 Ο τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer πραγματοποίησε ενημερωτικές παρουσιάσεις στις 11 και 13 Φεβρουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού  και στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων για τους παραγωγούς των ευρύτερων  περιοχών. Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση των παραγωγών τόσο  στην ορθή φυτοπροστασία  αναφορικά με  ζιζάνια και ασθένειες στα σιτηρά, όσο και στην βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω  της σωστής ρύθμισης/βαθμονόμησης των ψεκαστικών μηχανημάτων, αλλά και στην ασφαλή χρήση τους για τον παραγωγό και το περιβάλλον.


Ο κ. Γιώργος Γαλούσης, Υπεύθυνος Field Marketing Κεντρικής Ελλάδος αναφέρθηκε στις βέλτιστες πρακτικές Φυτοπροστασίας Σιτηρών  που προτείνει η Bayer στην ελληνική αγορά μέσω μιας δυναμικής ποικιλίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως τα Atlantis OD, Atlantis Flex, Biopower, Brominal Nuevo, και Madison με τα οποία οι παραγωγοί σιτηρών μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους για αποτελεσματική προστασία της καλλιέργειάς αλλά και της επένδυσής τους προάγοντας την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής τους.


Στη συνέχεια ο κ. Χριστόφορος Καλλιώρας, Αgronomic Development Expert του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς ανέπτυξε πρακτικά το θέμα της τεχνολογίας ψεκασμών και μέσω παραδειγμάτων τόνισε τη σημασία της σωστής ρύθμισης και βαθμονόμησης των ψεκαστικών μηχανημάτων που συντελεί στην κατάλληλη εφαρμογή και στη βελτιστοποίηση του υψηλότερου δυναμικού αποτελεσματικότητας εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τέλος ειδική αναφορά έγινε και στα μέτρα ατομικής προστασίας που είναι απαραίτητα να λαμβάνονται από τους χρήστες/παραγωγούς για την προστασία της υγείας τους αλλά και του περιβάλλοντος.

Η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση ενδυναμώνει τους παραγωγούς έτσι ώστε να καλλιεργούν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και διατροφικής αξίας, να αυξήσουν τα εισοδήματά τους κάνοντας τη γεωργία βιώσιμη και ελκυστική για τις μελλοντικές γενιές. 

 Η Bayer ως εταιρία με όραμα την «Επιστήμη για μια Καλύτερη Ζωή» εστιάζει σε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική προς όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και του πλανήτη και είναι καλύτερη προετοιμασμένη από ποτέ ώστε να δώσει απαντήσεις τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία σήμερα και στο μέλλον.


 


 

 

 

Copyright © Bayer AG