Τετάρτη, 20 Ιουλίου,2016

H Bayer σχολιάζει την απάντηση της Monsanto στην αυξημένη προσφορά

Η Bayer δήλωσε σήμερα δυσαρεστημένη με την απόφαση της Monsanto να απορρίψει την αυξημένη προσφορά

Η Bayer δήλωσε σήμερα δυσαρεστημένη με την απόφαση της Monsanto να απορρίψει την αυξημένη προσφορά στα 125 δολάρια ΗΠΑ, μετρητοίς ανά μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει πριμοδότηση της τάξης του 40 % πάνω από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Monsanto στις 9 Μαΐου 2016. Η προσφορά αυτή αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για τους μετόχους της Monsanto με άμεση και σταθερή αξία εάν ληφθεί υπόψιν η μειωμένη απόδοση της εταιρείας, που οδήγησε σε μείωση των μεσοπρόθεσμων οικονομικών προβλέψεων.

Η Bayer επιβεβαίωσε ότι η προσφορά της παράσχει επαρκείς εγγυήσεις και δε θα απαιτηθεί κάποια περαιτέρω χρηματοδοτική προϋπόθεση. Επιπρόσθετα, η Bayer προσέφερε επιπλέον το ποσό των 1,5 δις δολάρια ΗΠΑ, ως τέλος μη επίτευξης έγκρισης από τις αρχές ανταγωνισμού, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της σε ένα επιτυχές κλείσιμο συμφωνίας.

Η Bayer προσβλέπει στη συνέχιση του διαλόγου με τη Monsanto με κατάλληλες συμβατικές  δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες.

Copyright © Bayer AG