Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου,2016

Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Monsanto

Λεβερκούζεν, 06 Σεπτέμβριου 2016 – Η Bayer επιβεβαίωσε ότι προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με την Monsanto, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς.

Λεβερκούζεν, 06 Σεπτέμβριου 2016 – Η Bayer επιβεβαίωσε ότι προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με την Monsanto, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς. Ενώ βασικοί όροι και προϋποθέσεις δεν έχουν ακόμα συμφωνηθεί, η Bayer θα ήταν έτοιμη για μία προσφορά της τάξης των 127,50 δολαρίων ΗΠΑ ανά μετοχή της Monsanto, μόνο εφόσον προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις προς επίτευξη συμφωνίας. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι τα μέρη θα συμφωνήσουν.

 

Η συγκεκριμένη συναλλαγή θα υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και στην πλήρωση άλλων συνήθων όρων. Οι βασικοί όροι μιας  τελικής συμφωνίας πρέπει να εγκριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο της Bayer AG.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: www.advancingtogether.com

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Η παρούσα επικοινωνία αναφέρεται στην προτεινόμενη προσφορά της Bayer Aktiengesellschaft  ή των θυγατρικών εταιριών της (“Bayer”) για εξαγορά του συνόλου των μετοχών που είναι διαθέσιμες στο χρηματιστήριο, ονομαστικής αξίας 0,01 $ ανά μετοχή, της εταιρίας Monsanto, μια εταιρία από την πολιτεία Delaware ( «Monsanto»). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε προσφορά εξαγοράς, ούτε κίνητρο για την πώληση μετοχών της Monsanto. Στην παρούσα φάση, δεν έχει ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία προσφοράς για τις μετοχές της Monsanto. Μόλις ξεκινήσουν οι επίσημες διαδικασίες προσφοράς για τις μετοχές της Monsanto, η Bayer θα καταθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά (συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για την αγορά, τη σχετική επιστολή διαβίβασης και ορισμένα άλλα σχετικά έγγραφα) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (η "SEC"). Οποιαδήποτε οριστικά έγγραφα για την προσφορά θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους της Monsanto. ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ MONSANTO ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΜΟΛΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.  ΟΙ μέτοχοι της  Monsanto, θα είναι σε θέση να λάβουν δωρεάν αντίγραφα των εγγράφων αυτών (εάν και όταν είναι διαθέσιμα), καθώς και άλλα έγγραφα που θα έχουν κατατεθεί από την Bayer στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής στο www.sec.gov.


Copyright © Bayer AG