Δευτέρα, 24 Απριλίου,2017

H Bayer βασικός χορηγός στο 2ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής

Aθήνα, 5 Απριλίου 2016 – H Bayer υποστήριξε ως βασικός χορηγός το 2ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής με τίτλο “Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή «Αγρανάπαυση»”, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας.

Aθήνα, 5 Απριλίου 2016 H Bayer υποστήριξε ως βασικός χορηγός το 2ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής με τίτλο “Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή «Αγρανάπαυση»”, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι τόσο του πολιτικού χώρου όσο και οργανώσεων παραγωγών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ποικίλες ομιλίες αναφορικά με προγράμματα ενίσχυσης και χρηματοδότησης του Πρωτογενή Τομέα αλλά και καινοτόμες ιδέες και έργα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και να αναβαθμίσουν το εισόδημα και την ποιότητα της καθημερινότητας του Έλληνα παραγωγού.

Με την παρουσίασή του με τίτλο «Αειφόρος Γεωργία: Θεμέλιο για το Μέλλον – συγκριτικό πλεονέκτημα για το Παρόν», ο κ. Κλοντζάρης, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer, τόνισε ότι η Bayer δίνει έμφαση σε συνεργασίες με όλους τους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας τροφίμων (Food Chain Partnerships), με σκοπό πολλαπλά οφέλη για όλους, ξεκινώντας από τον παραγωγό και μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Ειδικά για τον παραγωγό, η εταιρία εστιάζει στην εξασφάλιση σοδιάς υψηλής ποιότητας  καθώς και στην ανάπτυξη ευκαιριών εμπορίας τόσο στις αγορές του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.


Όμως πέρα από το Food Chain, η εταιρία εστιάζει και στο Fiber Chain, την αλυσίδα αξίας της ίνας βαμβακιού. Όπως τόνισε ο ίδιος: «με το πρόγραμμα Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές “Certified Sustainable FiberMax®”, δεσμευόμαστε στην εγγύηση του ποιοτικού πλεονεκτήματος FiberMax®, δημιουργούμε ζήτηση για υψηλής ποιότητα ίνα από τα κλωστήρια μέχρι τους κατασκευαστές ενδυμάτων και πετυχαίνουμε την απόδοση προστιθέμενης αξίας μέσω του επώνυμου Ελληνικού βαμβακιού με το σταυρό της Bayer».

 


Το συνέδριο πλαισιώθηκε από τέσσερα θεματικά πάνελ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Αγροδιατροφικός Τομέας αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα μέσω της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. Σε αυτό το σημείο, όπως επισήμανε ο κ. Κλοντζάρης, «η Bayer συμβάλλει με τις πρακτικές Αειφόρου Γεωργίας στην υψηλότερη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, στο χαμηλότερο κόστος, αλλά κυρίως στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας με απώτερο στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των παραγωγών». 

 Copyright © Bayer AG