Η Bayer CropScience παρουσιάζει τη νέα στρατηγική τεσσάρων πυλώνων

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Συνέντευξη Τύπου της Βayer CropScience για το 2011 στο Μοnheim της Γερμανίας παρουσία 80 δημοσιογράφων  από 15 χώρες.

Μέσω της παρουσίασης της κας Sandra E. Peterson, η Bayer CropScience αποκάλυψε μια νέα στρατηγική δομημένη σε τέσσερις πυλώνες για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Η Σάντρα E. Peterson, CEO Bayer CropScience, περιέγραψε την δέσμευση της εταιρείας να οδηγήσει την επιχειρησιακή ανάπτυξη εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς στόχους, που περιλαμβάνουν:

1) Ανανέωση του κύριου τομέα φυτοπροστασίας

2) Επαναπροσδιορισμός της πελατοκεντρικής προσέγγισης κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας (από το σπόρο στο ράφι)

3) Εκ νέου εστίαση της καινοτομίας της εταιρείας μέσω αυξανόμενων επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη

4) Επέκταση των επιχειρήσεων της Βιοεπιστήμης

Η κυρία Sandra E. Peterson κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου

«Ολόκληρος ο Οργανισμός μας στρέφεται με προσήλωση στην ικανοποίηση των ταχέως μεταβαλλόμενων αναγκών ενός πλανήτη πεινασμένου για γεωργικούς πόρους,» τόνισε η κα Peterson. «Θα συνεχίσουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες εστιάζοντας όλο και περισσότερο σε αυτές, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και επιταχύνοντας την καινοτομία μας. Ήδη, οι προσπάθειές μας σε αυτά τα μέτωπα οδηγούν σε θετικά επιχειρησιακά αποτελέσματα και σε σημαντική δυναμική.» 


Copyright © Bayer AG