Εκπαιδευτικό ταξίδι της Bayer CropScience στις Η.Π.Α.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010.

Η  Bayer CropScience, διοργάνωσε εκπαιδευτικό ταξίδι στις Η.Π.Α. με την συμμετοχή αρκετών στελεχών της εταιρίας αλλά και πελατών της από όλη την Ελλάδα. Το ταξίδι που έλαβε χώρα από τις 24 ως τις 31 Οκτωβρίου περιέλαβε επίσκεψη στον πειραματικό σταθμό και στο εργοστάσιο επεξεργασίας και επένδυσης σπόρων της Bayer CropScience στο Leeland της πολιτείας του Mississippi, καθώς και στα εργαστήρια της εταιρείας στο Memphis της πολιτείας Tennessee

Κύριος σκοπός του ταξιδιού ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις νέες τάσεις και εξελίξεις της καλλιέργειας του βαμβακιού αλλά και για τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει η Bayer CropScience μέσω των ποικιλιών βαμβακιού FiberMax® & Stoneville®, σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη σειρά από τα πιο νέα και καινοτόμα προϊόντα φυτοπροστασίας..

Οι συμμετέχοντες συνεργάτες ενημερώθηκαν από ειδικούς επιστήμονες της Bayer CropScience  σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας στο βαμβάκι, καθώς και για τις τεχνικές υψηλής τεχνολογίας στη βελτίωση φυτών βαμβακιού που σκοπό έχουν τη δημιουργία νέων ποικιλιών βαμβακιού με υψηλότερο δυναμικό παραγωγής και καλύτερη ανθεκτικότητα σε αβιοτικούς παράγοντες.

Επίσης κύρια έμφαση δόθηκε στη συνεχή προσπάθεια της Bayer CropScience για βελτίωση των ποιοτικών  χαρακτηριστικών της ίνας όπως μήκος, αντοχή, λεπτότητα, ωριμότητα, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της Κλωστοϋφαντουργίας για αποτελεσματικότερη κλώση και βελτίωση των ιδιοτήτων των παραγόμενων νημάτων και τελικό στόχο την παραγωγή  υφασμάτων ανώτερης ποιότητας.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η Bayer CropScience, ως βασικός «μέτοχος» στην αλυσίδα αξίας του βαμβακιού και έχοντας δεσμευτεί στην αειφόρο ανάπτυξη του βαμβακιού, παρείχε την απαραίτητη πληροφόρηση και τεχνογνωσία σε στελέχη της αλλά και πελάτες της από όλη την Ελλάδα, με απώτερο σκοπό την αύξηση της γνώσης τους σχετικά με τις καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις, από τη σπορά ως τον τελικό καταναλωτή, που η εταιρία προσφέρει.

Οι συμμετέχοντες έξω από τα εργαστήρια της εταρείας στο Memphis Tennessee.

Τεχνική ενημέρωση για τις ολοκληρωμένες λύσεις που αναπτύσσει η Bayer CropScience στο βαμβάκι.

Copyright © Bayer AG