Η Bayer αποκτά την Aventis CropScience.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά της Aventis CropScience από τη Bayer AG υπό προϋποθέσεις. Η έγκριση του αρμόδιου αυτού φορέα αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την ίδρυση της νέας εταιρείας Bayer CropScience. «Έπειτα από έναν αναλυτικό διάλογο με την Επιτροπή, έχουμε τώρα ένα αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους, δηλαδή να γίνουμε μία από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο μας και παράλληλα να εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Bayer CropScience», σχολίασε ο Dr. Jochen Wulff, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer CropScience. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει και τη δική της απόφαση.

Σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας καθορισμένος αριθμός προϊόντων για ορισμένες χρήσεις και σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές θα πρέπει να εκποιηθεί ή να εκχωρηθούν τα δικαιώματα εμπορίας μέσα σε διάστημα έξι μηνών.
Οι επιβαλλόμενοι όροι αφορούν σε πωλήσεις προϊόντων ύψους 600 εκ. Ευρώ ή 9% του συνόλου των πωλήσεων των δύο εταιρειών βάσει των στοιχείων του 2000.

Η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε σε μία αναλυτική αντιμονοπωλιακή εξέταση της εξαγοράς, η οποία είχε ήδη γνωστοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2001. Η εξέταση αυτή εμπεριείχε ανάλυση της θέσης όλων των προϊόντων και των δύο εταιρειών στους αντίστοιχους τομείς των χρήσεών τους και των μεμονωμένων αγορών, καθώς και αναφορές ανταγωνιστών και πελατών. Στη συνέχεια, η Bayer, ως αγοραστής, υπέβαλε προτάσεις που ικανοποίησαν τις αρχικές ενστάσεις της Επιτροπής και οδήγησαν στην έγκριση της εξαγοράς.

Ειδικότερα για τα προϊόντα, όσον αφορά στα εντομοκτόνα η κυριότερη δραστική ουσία προς πώληση σε παγκόσμια βάση είναι το fipronil της Aventis και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ethiprol, phosalone, cypermethrin και acetamiprid. Από τα υπάρχοντα προϊόντα της Bayer τα οποία θα εκποιηθούν για την Ευρώπη είναι όσα περιέχουν τις δραστικές ουσίες cyfluthrin, beta-cyfluthrin, oxydemeton-methyl και fenamiphos. Από τα ζιζανιοκτόνα θα πρέπει να εκποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι δραστικές ουσίες linuron και metamitron ενώ από τα μυκητοκτόνα οι ουσίες iprodione, prochloraz, pyrimethanil, triticonazole και fluquinconazole.

Ο Dr. Wulff δήλωσε «Από την αρχή είμασταν ρεαλιστές ως προς πιθανές ενστάσεις των αντιμονοπωλιακών αρχών. Προσδοκούμε ότι θα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά πιθανών αγοραστών και θα χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από τις εκποιήσεις και τις άδειες για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εταιρεία».

Copyright © Bayer AG