Η Bayer CropScience προσφέρει κιτ εκτροπής αέρα σπαρτικών μηχανών

Η Bayer CropScience προσφέρει κιτ εκτροπής αέρα σπαρτικών μηχανών, στα πλαίσια της Ορθής Πρακτικής Σποράς επενδεδυμένων σπόρων και της Αειφόρου Γεωργίας.

 

Η Bayer CropScience, συνεπής στις αρχές της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στην υψηλή ποιότητα επένδυσης των σπόρων, προχώρησε πρόσφατα στην εξ’ ολοκλήρου χορηγία ενός μεγάλου αριθμού εξαρτημάτων εκτροπής του αέρα και την εγκατάστασή τους σε σπαρτικές μηχανές σε όλη την Ελλάδα.   

Τα συστήματα εκτροπής που εφαρμόζονται στο σημείο της εξαγωγής του αέρα των πνευματικών σπαρτικών μηχανών υποπίεσης, έχουν σαν στόχο την παροχέτευση του εκπεμπόμενου αέρα - κατά την διάρκεια της σποράς - κοντά ή μέσα στο έδαφος. Οι σπαρτικές μηχανές αυτού του τύπου κυριαρχούν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούνται κυρίως για την σπορά σε βαμβάκι και αραβόσιτο.

Με την εγκατάσταση του συστήματος εκτροπής, κάθε αποσπώμενο σωματίδιο από την επικάλυψη του σπόρου και κάθε είδος σκόνης από την τριβή των σπόρων, οδηγείται κοντά ή μέσα στο έδαφος, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο την έκθεση όχι μόνο του χρήστη, αλλά και του περιβάλλοντος.

Με την διανομή μεγάλου αριθμού εξαρτημάτων εκτροπής του αέρα, η Bayer CropScience υποστηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την Ορθή Πρακτική Σποράς για σπόρους επενδεδυμένους με εντομοκτόνο και συνεισφέρει στην ασφαλή χρήση των προϊόντων επένδυσης των σπόρων.

Η επαγγελματική τοποθέτηση των εξαρτημάτων (κιτ) εκτροπής του αέρα, επίσης χορηγείται δωρεάν από την Bayer CropScience και εξασφαλίστηκε από τα τεχνικά τμήματα των εταιριών Γ. Χίγκας  Α.Β.Ε.Ε. και Ager Υιοί Γ. Χριστιά Α.Ε. , που είναι οι επίσημοι αντιπρόσωποι για την Ελλάδα των σπαρτικών μηχανών Gaspardo και Monosem, αντίστοιχα.  

Η Bayer CropScience είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην επένδυση των σπόρων και πρωτοστατεί στην καμπάνια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παραγωγών σχετικά με την Ορθή Πρακτική Σποράς των επενδεδυμένων σπόρων, αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη και τη δέσμευσή της, για την εφαρμογή της Αειφόρου Γεωργίας στην πράξη.

Η Ορθή Πρακτική Σποράς των επενδεδυμένων σπόρων αποτελείται από διάφορα στάδια, αρχίζοντας από τον σωστό καθαρισμό των σπόρων, την χρήση επενδυτικού προϊόντος υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με τα κατάλληλα υλικά επικάλυψης, την ακριβή ρύθμιση της μηχανής επένδυσης του σπόρου και τον προσεκτικό χειρισμό των σπόρων αμέσως μετά την επένδυση και κατά τη διάρκεια της συσκευασίας. H Bayer CropScience  διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε όλους αυτούς τους τομείς και είναι σε θέση να παράσχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας.  Ο κύκλος της Ορθής Πρακτικής Σποράς και υπεύθυνης διαχείρισης των επενδεδυμένων σπόρων ολοκληρώνεται στο επίπεδο του παραγωγού με το προσεκτικό γέμισμα του σποροδοχείου της σπαρτικής μηχανής, την σωστή διαχείριση των κενών συσκευασιών και τη χρήση σύγχρονου και τεχνικά προσαρμοσμένου εξοπλισμού με την προσθήκη του εξαρτήματος εκτροπής του αέρα.

Επίσης, σε αυτά τα τελευταία βήματα χειρισμού των επενδεδυμένων σπόρων, η Bayer CropScience, αποδεικνύει την υπευθυνότητά της, με την παροχή εντατικής εκπαίδευσης στους  παραγωγούς και εγκαθιστώντας  στενή συνεργασία με τους κυριότερους κατασκευαστές σπαρτικών μηχανών.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στην επένδυση σπόρων, η Bayer CropScience παρέχει τεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές στα πλαίσια της όλης διαδικασίας, από την επένδυση των σπόρων έως την σπορά, διασφαλίζοντας έτσι όλα τα πλεονεκτήματα της επένδυσης των σπόρων.

Δεσμευμένη για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο της υγείας των χρηστών, των καταναλωτών, του περιβάλλοντος αλλά και της ασφάλειας, η Bayer CropScience δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή χρήση των προϊόντων της, σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες ετικέττες και εγκρίσεις. Αυτό ισχύει για τα προϊόντα φυτοπροστασίας καθώς και για τους επενδεδυμένους σπόρους  και περιλαμβάνει την εφαρμογή και τις δόσεις των προϊόντων, καθώς και τη χρήση του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού.

Ο συνδυασμός των καινοτόμων προϊόντων Επένδυσης Σπόρων με την μακρά εμπειρία στα μηχανήματα επένδυσής τους, μαζί με τις διάφορες προσφερόμενες εκπαιδεύσεις των παραγωγών για ασφαλή χρήση και χειρισμό, ορίζει τη Bayer CropScience  ως τον προτιμώμενο συνεργάτη σας στην Επένδυση των Σπόρων και την Αειφόρο Γεωργία.

 

Το κιτ εκτροπής αέρα τοποθετημένο σε σπαρτική μηχανή 

 

 Το κιτ εκτροπής αέρα τοποθετημένο σε σπαρτική μηχανή

 

Copyright © Bayer AG