Δενδροφύτευση στην περιοχή Αγίου Πέτρου Πεντέλης.

Η Bayer CropScience αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, προχώρησε την Παρασκευή 19 Μαρτίου σε δενδροφύτευση 1000 δενδρυλίων στην περιοχή Αγίου Πέτρου Πεντέλης.
Copyright © Bayer AG