Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Hμέρα Αιμοδοσίας

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2003 - Εξήντα (60) συνολικά εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Bayer CropScience Ελλάς ABEE και συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε η εταιρία στα γραφεία της, στο Μαρούσι. Εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρία, αλλά και στις εταιρίες που στεγάζονται στο κτίριο της Γρανικού 7, έδωσαν με χαρά 10 λεπτά από το χρόνο τους και απέδειξαν ότι οι σύγχρονες εταιρικές πρακτικές μπορούν και πρέπει να συμπορεύονται με την κοινωνική ευαισθησία. Στόχος της ενέργειας ήταν αφενός η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στο κοινωνικό ζήτημα της αιμοδοσίας και αφετέρου η δημιουργία και ενίσχυση της συνείδησης που αφορά στην εθελοντική προσφορά. «Η αρχική σκέψη ήταν η πρόσκληση στη Μέρα Αιμοδοσίας να απευθύνεται μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας», είπε η κα Αγγελική Τουρκάκη, Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer CropScience. «Τα μηνύματα, όμως, της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν ιδιαίτερα δυνατά για να περιοριστούν στους 4 τοίχους μιας εταιρίας. Έτσι, ο κύκλος των αποδεκτών διευρύνθηκε και η συμβολή των γειτόνων μας στην επιτυχία της Ημέρας Αιμοδοσίας ήταν καθοριστική», συμπληρώνει. Η Ημέρα Αιμοδοσίας αποτελεί κρίκο της αλυσίδας πρωτοβουλιών που αναπτύσσει η Bayer CropScience, στο πλαίσιο έκφρασης της κοινωνικής της ταυτότητας. Οι δράσεις που τακτικά υλοποιεί η εταιρία απευθύνονται στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Copyright © Bayer AG