ΗΜΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ BAYER CROPSCIENCE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρία Bayer CropScience Ελλάς ΑΒΕΕ διοργάνωσε την Ημέρα Εμβολισμού κατά των ασθενειών του Τετάνου και της Ηπατίτιδας, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2005 στα γραφεία της εταιρίας στη Λάρισα. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία της Bayer CropScience Ελλάς ΑΒΕΕ και πραγματοποιείται απο το 2004, με την υποστήριξη της κας Αγγελικής Τουρκάκη, Διευθύντριας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer CropScience Ελλάς ΑΒΕΕ, όπου η εταιρία διατηρεί γραφεία ανά την Ελλάδα.
Copyright © Bayer AG