Κοινή εκδήλωση της Bayer CropScience και της εταιρίας Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11η Σεπτεμβρίου κοινή ενημερωτική εκδήλωση των εταιριών «Bayer CropScience» και «Γεωργοτεχνική Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε.».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της εταιρίας Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε. στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της ετήσιας φθινοπωρινής γιορτής  «Ανοιχτές Πόρτες 2009»  της εταιρίας, όπου παραβρέθηκαν και ενημερώθηκαν παραγωγοί από διάφορα μέρη της χώρας..

Το θέμα της συνάντησης ήταν η «Ορθή Πρακτική Σποράς των Επενδεδυμένων Σπόρων».

Αντικειμενικός σκοπός ήταν η προστασία των χειριστών των μηχανών σποράς, αλλά και του περιβάλλοντος.

Με στόχο την υποστήριξη της αειφόρου γεωργίας, η Bayer CropScience είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην επένδυση των σπόρων και πρωτοστατεί στην καμπάνια ενημέρωσης των παραγωγών σχετικά με την Ορθή Πρακτική Σποράς των Επενδεδυμένων Σπόρων.

Μόνο η κατάλληλη πρακτική σποράς παρέχει και εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα της επένδυσης των σπόρων, ενός τρόπου φυτοπροστασίας φιλικού προς τον χρήστη και προς το περιβάλλον. Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη σπορά των επενδεδυμένων σπόρων, είναι η χρήση κατάλληλου και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Γι αυτό τον λόγο η Bayer CropScience βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές των σπαρτικών μηχανών, καθώς και με τους αντιπροσώπους τους.

Αν και τα τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα της Bayer CropScience για την επένδυση των σπόρων εφαρμόζονται σε πάρα πολύ μικρές δόσεις ανά μονάδα επιφανείας , είναι αυτονόητο ότι ο επενδεδυμένος σπόρος πρέπει να μεταχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Εκτός από την χρήση των απαραίτητων προστατευτικών μέσων (φόρμα, γάντια, μάσκα, κλπ), εξίσου σημαντική είναι η σπορά με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και η πλήρης ενσωμάτωση του σπόρου στο έδαφος, ώστε να μην παραμένουν οι σπόροι επάνω σε αυτό.

Ειδικότερα για τις πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης - οι  οποίες και κυριαρχούν στην Ελληνική αγορά (για σπορά βαμβακιού, αραβοσίτου κλπ) - συστήνεται  μετατροπή στο σημείο εξόδου του αέρα, με τοποθέτηση ειδικού συστήματος παροχέτευσης του εξερχόμενου αέρα, έτσι ώστε αυτός να κατευθύνεται κοντά ή μέσα στο έδαφος.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας στους χώρους της Γ.Χίγκας Α.Β.Ε.Ε. , παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι υπάρχουσες σπαρτικές πνευματικές μηχανές υποπίεσης, μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν ώστε να εκπληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Στην παρουσίαση η οποία έγινε από τον υπεύθυνο της επένδυσης σπόρων της Bayer CropScience, παρουσιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια στους παρευρισκομένους, η σπουδαιότητα όλων αυτών των προληπτικών μέτρων. Οι τεχνικοί της Γ.Χίγκας Α.Β.Ε.Ε. παρουσίασαν επί τόπου τροποποιήσεις πνευματικών σπαρτικών μηχανών της GASPARDO και Matermac. Ανάλογα  συστήματα (κιτ τροποποίησης) διατίθενται ήδη στην Ελληνική αγορά από την εταιρία Γ.Χίγκας Α.Β.Ε.Ε.

Τα καινοτόμα προϊόντα της επένδυσης των σπόρων συνδυαζόμενα με την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη – αμφότερα ανεπτυγμένα από την Bayer CropScience - και οι κατάλληλες σπαρτικές μηχανές, εξυπηρετούν πλήρως τις απαιτήσεις για σωστή φυτοπροστασία η οποία συμμορφώνεται με τις μέγιστες απαιτήσεις, με στόχο την ωφέλεια των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προσφορά γεύματος από την εταιρία Γ.Χίγκας Α.Β.Ε.Ε.

Στιγμιότυπο από την ενημέρωση

Από την επίδειξη στον εκθεσιακό χώρο

 

 

Copyright © Bayer AG