Διαφοροποίηση και αναβάθμιση της αγοράς βαμβακιού από την Bayer CropScience

 

 

 “Πιστοποίηση FiberMax” 

«Διαφοροποίηση και αναβάθμιση της αγοράς βαμβακιού από την Bayer CropScience»

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2009 – Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2009, ανακοινώνεται η συμφωνία για συνεργασία μεταξύ της Bayer CropScience και των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων «ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E.» και «ΚΑΡΠΟΣ ΑΕΒΕ» για την υλοποίηση του προγράμματος «Πιστοποίηση FiberMax» για την τρέχουσα εκκοκκιστική περίοδο βαμβακιού.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την συνέχεια της περσινής επιτυχημένης συνεργασίας των δύο πλευρών όσον αφορά τη νέα επιχειρηματική πρόταση για το βαμβάκι, την οποία παρουσίασε και εφάρμοσε η Bayer CropScience για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2006.

Η Bayer CropScience ως  ηγέτης της Ελληνικής αγοράς σπόρων βαμβακιού νιώθει εξαιρετικά ευτυχής να συνεργάζεται με καλλιεργητές και εκκοκκιστές στην Ελληνική επικράτεια πιστεύοντας ότι η «Πιστοποίηση FiberMax» αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο οδηγεί στο χτίσιμο «γεφυρών» συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας του βαμβακιού, βοηθώντας στη μεγιστοποίηση των ωφελειών από το εκκοκκισμένο βαμβάκι FiberMax.

Ο κοινός στόχος των συνεργαζόμενων μερών μέσω του προγράμματος «Πιστοποίηση FiberMax» είναι η ικανοποίηση των αναγκών της παγκόσμιας αγοράς βαμβακιού για σταθερή ανώτερη ποιότητα. Η ανάπτυξη και προώθηση επώνυμων ποιοτικών προϊόντων δίνει τη δυνατότητα για διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.

Είναι γεγονός πως η Bayer CropScience καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας αντιμετωπίζουν καθημερινά τις υφιστάμενες αλλαγές της παγκόσμιας αγοράς βαμβακιού. Συμμετέχοντας σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων σκοπός της Bayer CropScience είναι να  αναπτύξει από κοινού με τους βαμβακοπαραγωγούς, εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, νηματουργεία, και βιομηχανίες ένδυσης, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες δια μέσου των υπηρεσιών μάρκετινγκ και επώνυμων αγροτικών προϊόντων.

Copyright © Bayer AG