Η Bayer CropScience ενημερώνει για την ορθή πρακτική σποράς των επενδεδυμένων σπόρων

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα καμπάνια ενημέρωσης των  χειριστών σπαρτικών μηχανών, με σκοπό την ορθή πρακτική σποράς των επενδεδυμένων σπόρων.

Οι ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας υπό την τεχνική καθοδήγηση του κ. R. Friessleben, ειδικού της εταιρίας από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Εφαρμογών της Bayer CropScience στο Monheim. Συμμετείχαν εκτός από τους χειριστές των μηχανών, γεωπόνοι και πελάτες της εταιρίας, καθώς και αντιπρόσωποι και τεχνικοί των κατασκευαστών Gaspardo και Monosem.

Αντικειμενικός σκοπός των παρουσιάσεων ήταν η προστασία των χειριστών των μηχανών σποράς, αλλά και του περιβάλλοντος.

Με στόχο την υποστήριξη της αειφόρου γεωργίας, η Bayer CropScience είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην επένδυση των σπόρων και πρωτοστατεί στην καμπάνια ενημέρωσης των παραγωγών σχετικά με την Ορθή Πρακτική Σποράς των Επενδεδυμένων Σπόρων.

Μόνο η κατάλληλη πρακτική σποράς παρέχει και εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα της επένδυσης των σπόρων, ενός τρόπου φυτοπροστασίας φιλικού προς τον χρήστη και προς το περιβάλλον. Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη σπορά των επενδεδυμένων σπόρων, είναι η χρήση κατάλληλου και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Γι αυτό τον λόγο η Bayer CropScience βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές των σπαρτικών μηχανών, καθώς και με τους αντιπροσώπους τους.

Αν και τα τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα της Bayer CropScience για την επένδυση των σπόρων εφαρμόζονται σε πάρα πολύ μικρές δόσεις ανά μονάδα επιφανείας , είναι αυτονόητο ότι ο επενδεδυμένος σπόρος πρέπει να μεταχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Εκτός από την χρήση των απαραίτητων προστατευτικών μέσων (φόρμα, γάντια, μάσκα, κλπ), εξίσου σημαντική είναι η σπορά με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και η πλήρης ενσωμάτωση του σπόρου στο έδαφος, ώστε να μην παραμένουν οι σπόροι επάνω σε αυτό.

Ειδικότερα για τις πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης - οι  οποίες και κυριαρχούν στην Ελληνική αγορά (για σπορά βαμβακιού, αραβοσίτου, ηλίανθου κλπ) - συστήνεται  μετατροπή στο σημείο εξόδου του αέρα , με τοποθέτηση ειδικού συστήματος παροχέτευσης του εξερχόμενου αέρα, έτσι ώστε αυτός να κατευθύνεται κοντά ή μέσα στο έδαφος

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με σχετική παρουσίαση από τον υπεύθυνο της επένδυσης σπόρων της Bayer CropScience και ακολούθησε επιτόπου επίδειξη σπαρτικών πνευματικών μηχανών υποπίεσης των εταιριών Gaspardo και Monosem, στις οποίες είχε προστεθεί το κατάλληλο εξάρτημα προσαρμογής.

Παρουσιάστηκε δε, με κάθε λεπτομέρεια στους παρευρισκομένους ο τρόπος με τον οποίο οι υπάρχουσες σπαρτικές πνευματικές μηχανές υποπίεσης μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν, ώστε να εκπληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, καθώς και η σπουδαιότητα όλων αυτών των προληπτικών μέτρων.

Τα καινοτόμα προϊόντα της επένδυσης των σπόρων συνδυαζόμενα με την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη – αμφότερα ανεπτυγμένα από την Bayer CropScience - και οι κατάλληλες σπαρτικές μηχανές, εξυπηρετούν πλήρως τις απαιτήσεις για σωστή φυτοπροστασία η οποία συμμορφώνεται με τις μέγιστες απαιτήσεις, με στόχο την ωφέλεια των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

 

Copyright © Bayer AG