Η Βayer CropScience Ελλάς ΑΒΕΕ βραβεύει τους δύο πρώτους σπουδαστές της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής

Οι δύο σπουδαστές, κύριος Σάββας Αϊδηνίδης και κύριος Παύλος Κιουρτζιάδης, παρέλαβαν το χρηματικό έπαθλο των 3000€ ως ανταμοιβή των αξιέπαινων επιδόσεών τους, από τον κύριο Χαράλαμπο Ντακοβάνο, Γενικό Διευθυντή της Βayer CropScience Ελλάς ΑΒΕΕ και την κυρία Αγγελική Τουρκάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας.
Copyright © Bayer AG