Διδυμέλλα ή Έλκος στελεχών τομάτας

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Didymella lycopersici

Συνώνυμα

ατ. Ascochyta lycopersici, Phoma lycopersici

Κοινά Ονόματα

Διδυμέλλα ή Έλκος στελεχών τομάτας

Βιολογία

Περιγραφή

Είναι σοβαρή ασθένεια της τομάτας (υπαίθριας και θερμοκηπίου).

Βλάβη

Στο στέλεχος της τομάτας εμφανίζονται κηλίδες που εξελίσσονται σε έλκη καστανού χρώματος. Ο φλοιός αποκολλάται και έρχεται στην επιφάνεια το ξύλο. Μπορεί να προσβληθούν και οι καρποί. Οι κηλίδες σε αυτούς δημιουργούνται ξεκινώντας από τη θέση του κάλυκα. Στα προσβεβλημένα μέρη αναπτύσσονται τα πυκνίδια του μύκητα (μαύρα στίγματα) (ατελής μορφή).

Αιτία

Η ασθένεια προκαλείται από τον Ασκομύκητα Didymella lycopersici. Διαχειμάζει στα υπολείμματα της καλλιέργειας, στο έδαφος και στα διάφορα μέρη του θερμοκηπίου (π.χ. πασσάλους, υποστυλώσεις). Ο μύκητας επιζεί σαπροφυτικά για αρκετούς μήνες ιδιαίτερα όταν υπάρχει οργανική ύλη, υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες. Η ασθένεια ευνοείται από την παρουσία ελεύθερης υγρασίας και από θερμοκρασίες 15-20? C, ενώ δεν αναπτύσσεται σε θερμοκρασία 30? C βαθμούς και πάνω. Επίσης η κακή θρεπτική κατάσταση των φυτών ή η ανισορροπία στη θρέψη ενισχύει την ευαισθησία του στις μολύνσεις από τον μύκητα. Η μόλυνση γίνεται από πληγές. Η ανάπτυξη του μυκηλίου συνδυάζεται με έκκριση τοξινών που διαλύουν τα κύτταρα του φυτού.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Επειδή η ασθένεια αντιμετωπίζεται δύσκολα μετά την εμφάνισή της, συστήνεται προσεκτικός έλεγχος της καλλιέργειας για διαπίστωση των πρώτων συμπτωμάτων και προληπτικοί ψεκασμοί με κατάλληλα μυκητοκτόνα. Ακόμη στην πρόληψη βοηθούν τα μέτρα υγιεινής στο θερμοκήπιο και η αποφυγή μεταφοράς μολύσματος με ρούχα, εργαλεία, παπούτσια, υλικά.

Copyright © Bayer AG