Φόμοψη εσπεριδοειδών

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Diaporthe citri, Dothiorella ribis

Συνώνυμα

κομμιώδης καρκίνοι ή σήψη βάσης καρπών α.μ. Phomopsis citri α.μ. Botryosphaeria ribis

Κοινά Ονόματα

Φόμοψη εσπεριδοειδών

Βιολογία

Περιγραφή

Η ασθένεια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στις παλιές φυτείες, στις οποίες προκαλεί απότομη κατάρρευση των δένδρων. Από τα εσπεριδοειδή, προσβάλλεται κυρίως η λεμονιά.

Βλάβη

Στους βλαστούς και στα κλαδιά, τα συμπτώματα εκδηλώνονται πάνω από τη γραμμή του εμβολιασμού με την εμφάνιση υγρών κηλίδων, επιμήκες σχίσιμο της φλούδας, απ'όπου εξέρχεται κόμμι. Ο φλοιός και τα υποκείμενα στρώματα μαυρίζουν ενώ η μόλυνση επεκτείνεται, περιβάλλοντας μεγάλο μέρος του κλάδου. Το αποτέλεσμα είναι η ξήρανση του επάνω τμήματος. Η ασθένεια μπορεί να προσβάλλει επίσης τους καρπούς και να προκαλέσει την σήψη τους. Τα συμπτώματα αρχίζουν από το άκρο του ποδίσκου του καρπού με μαλάκωμα της φλούδας και της σάρκας του, ενώ παράλληλα παίρνει ένα χρωματισμό μεταξύ καστανού και μαύρου.

Αιτία

Τα παθογόνα που προκαλούν την ασθένεια είναι οι μύκητες Diaporthe citri και Dothiorella ribis. Οι μολύνσεις γίνονται από πληγές διαφόρων αιτιών, π.χ. από παγωνιά ή ηλίαση και ευνοούνται από συνθήκες υψηλής υγρασίας. Γι' αυτό τον λόγο η ασθένεια συχνάζει περισσότερο στα χαμηλά σημεία.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Όταν η προσβολή είναι σε αρχικά στάδια συνίσταται η αφαίρεση των μολυσμένων ιστών και απολύμανση της πληγής. Στην περίπτωση προχωρημένων μολύνσεων είναι αναγκαίο το κόψιμο ολόκληρων των βραχιόνων. Προληπτικά, σε μεγάλης ηλικίας δένδρα συνίσταται η επάλειψη των κορμών και των βραχιόνων με κατάλληλα μυκητοκτόνα. Συμπληρωματικά, θα πρέπει η κόμη των δένδρων να αερίζεται καλά και να αποφεύγεται η υπερβολική υγρασία. Ειδικά για τους καρπούς, ωφέλιμη είναι η εμβάπτισή τους πριν την επεξεργασία, σε ζεστό νερό (53? C) για 5 λεπτά.

Copyright © Bayer AG