Κλαδοσπορίωση ή Φουζικλάδιο πυρηνοκάρπων

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Venturia carpophila

Συνώνυμα

Fusicladium carpophilum, Fusicladium amygdali, αγενής μορφή Cladosporium carpophilum

Κοινά Ονόματα

Κλαδοσπορίωση ή Φουζικλάδιο πυρηνοκάρπων

Βιολογία

Περιγραφή

Ευαίσθητα στο κλαδοσπόριο είναι όλα τα πυρηνόκαρπα και ιδιαίτερα η ροδακινιά και η αμυγδαλιά.

Βλάβη

Τα συμπτώματα που προκαλεί η ασθένεια μοιάζουν με αυτά του φουζικλαδίου των μηλοειδών. Προσβάλλονται τα κλαδιά, οι καρποί και σπανιότερα τα φύλλα. Στα κλαδιά δημιουργούνται καστανόμαυρες κηλίδες, ελαφρά υπερυψωμένες, που ύστερα από λίγο καιρό ξηραίνονται και αυλακώνονται ελαφρά. Στα φύλλα και στους καρπούς, τα συμπτώματα εμφανίζονται αργότερα. Στους καρπούς εμφανίζονται αρχικά ελαιοπράσινες κηλίδες που αργότερα γίνονται μαύρες. Όταν ενωθούν, προκαλούν διακοπή της ανάπτυξής τους και παραμόρφωση. Οψιμότερες προσβολές έχουν σαν συνέπεια την παρεμπόδιση της ωρίμανσής τους και μείωση της εμπορικής τους αξίας.

Αιτία

Η ασθένεια οφείλεται στον ασκομύκητα Venturia carpophila, με ατελή μορφή Cladosporium carpophilum, η οποία παίζει ρόλο στην επιδημιολογία της ασθένειας. Το παθογόνο διαχειμάζει σαν μυκήλιο στις κηλίδες των βλαστών, στις οποίες την άνοιξη, με υγρό καιρό, σχηματίζει τα σπόριά του (κονίδια). Τα κονίδια μεταφέρονται με τη βροχή και τον αέρα και είναι υπεύθυνα για τις πρωτογενείς μολύνσεις. Η ασθένεια αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε δενδροκομεία τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χαμηλές και υγρές περιοχές.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Όπου η κλαδοσπορίωση αποτελεί πρόβλημα συνιστώνται ψεκασμοί με κατάλληλα σκευάσματα από το στάδιο της πτώσης του κάλυκα και μετά.

Copyright © Bayer AG