Μαύρη σήψη του στελέχους

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Macrophomina phaseolina

Συνώνυμα

Rhizoctonia bataticola

Κοινά Ονόματα

Μαύρη σήψη του στελέχους

Βιολογία

Περιγραφή

Βλάβη

Η προσβολή εμφανίζεται στους κατώτερους κόμβους, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα καστανόφαιο ή αχυρόχρωμο χρωματισμό. Εσωτερικά παρατηρείται πλήρης διαλυτοποίηση της εντεριώνης και πληθώρα μικρών μαύρων σκληρωτίων του μύκητα. Το αποτέλεσμα της προσβολής είναι η εμφάνιση συμπτωμάτων πρώϊμης ωρίμανσης και η τάση των στελεχών να σπάνε στο ύψος του λαιμού. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται σε προχωρημένα στάδια αναπτύξεως των φυτών.

Αιτία

Η ασθένεια οφείλεται στο μύκητα Macrophomina phaseolina. Λόγω της ικανότητας να σχηματίζει σκληρώτια έχει τη δυνατότητα να διατηρείται στο έδαφος και τα φυτικά υπολείμματα επί μακρό χρονικό διάστημα και υπό αντίξοες συνθήκες. Η ασθένεια ευνοείται σε ξηρά εδάφη και υψηλές θερμοκρασίες.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Γενικά, η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι δύσκολη. Είναι βασικό να καταστρέφονται τα υπολείμματα της καλλιέργειας και να απολυμαίνεται το έδαφος. Επιπλέον, συστήνεται να γίνεται αμειψισπορά με καλλιέργειες που δεν είναι ξενιστές (π.χ. σταυρανθή, βολβώδη, μικρά σιτηρά).

Copyright © Bayer AG