Ριζοκτόνια

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Rhizoctonia solani

Κοινά Ονόματα

Ριζοκτόνια

Περιγραφή

Copyright © Bayer AG