Ωίδιο αγγουριάς

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica

Κοινά Ονόματα

Ωίδιο αγγουριάς

Βιολογία

Περιγραφή

Στα κολοκυνθοειδή συναντάμε προσβολές και από τα τρία παθογόνα, που συχνά μπορεί να συνυπάρχουν.

Erysiphales

Βλάβη

Στην προσβολή από Erysiphe cichoracearum εμφανίζονται στην αρχή μικρές, στρογγυλές κηλίδες, που με την εξέλιξη της ασθένειας επεκτείνονται, αποκτούν χλωρωτική άλω και καλύπτονται από την λευκή χαρακτηριστική εξάνθιση. Η ανάπτυξη του μύκητα προκαλεί παραμορφώσεις σε φύλλα και στελέχη. Οι κηλίδες στα φύλλα εξελίσσονται σε νεκρωτικές και τα καταστρέφουν. Μικρά μαύρα στίγματα που μπορεί να υπάρχουν επάνω στα προσβεβλημένα φύλλα είναι τα κλειστοθήκια του μύκητα. Η προσβολή από τον Sphaerotheca fuliginea είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας αγγουριάς, πεπονιάς και κολοκυθιάς. Στην αρχή εμφανίζονται ανοιχτόχρωμες κηλίδες στην επάνω επιφάνεια των φύλλων που στη συνέχεια επεκτείνονται, αποκτούν γκρίζο χρώμα και καλύπτουν ολόκληρο το έλασμα. Η προσβολή εμφανίζεται κυρίως σε πλήρως αναπτυγμένα φύλλα, ενώ σπάνια προσβάλλονται καρποί. Σε σοβαρή προσβολή ολόκληρα τα φυτά καταστρέφονται. Ο μύκητας Leveillula taurica προκαλεί εμφάνιση ανοιχτοκίτρινων κηλίδων στα φύλλα της αγγουριάς που εξελίσσονται σε νεκρώσεις. Η εξάνθιση του μύκητα εμφανίζεται υπό ευνοϊκές συνθήκες και στις δύο επιφάνειες των φύλλων.

Αιτία

Ο μύκητας Erysiphe cichoracearum είναι υποχρεωτικό εκτοπαράσιτο, δηλαδή αναπτύσσεται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια των ιστών και στέλνει μυζητήρες στο εσωτερικό των κυττάρων για να τραφεί (σε αντίθεση με τον μύκητα Leveillula taurica που αναπτύσσεται στο μεσόφυλλο). Είναι παθογόνο διαδεδομένο στην εύκρατη ζώνη. Αναπαράγεται με ασκοσπόρια, τα οποία βλαστάνουν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασίας. Μετά τη βλάστηση μέσα σε 2 ώρες δημιουργεί appressorium και στη συνέχεια τρυπά την εφυμενίδα. Ο μύκητας αναπτύσσεται γρήγορα και σε θερμές περιοχές αναπαράγεται με τα κονίδια που για να βλαστήσουν δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλή σχετική υγρασία. Το μυκήλιο αναπτύσσεται στην επιφάνεια των προσβεβλημένων ιστών. Ο μύκητας Sphaerotheca fuliginea είναι επίσης υποχρεωτικό παράσιτο. Μπορεί να διαχειμάσει με τα κονίδια μέσα στο θερμοκήπιο και να μολύνει την νέα καλλιέργεια. Τα κονίδια βλαστάνουν σε θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου και σε υψηλή σχετική υγρασία (90-100%). Το μυκήλιο αναπτύσσεται στην επιφάνεια των ιστών, αρχικά είναι υαλώδες και πυκνό και στη συνέχεια γίνεται καστανό. Τα κλειστοθήκια σπάνια δημιουργούνται. Η προσβολή ξεκινά κατά κηλίδες και επεκτείνεται γρήγορα. Ο μύκητας Leveillula taurica είναι επίσης υποχρεωτικό παράσιτο, που μολύνει από τα στομάτια. Εισέρχεται μέσα στους ιστούς και αναπτύσσεται ενδοφυτικά στο μεσόφυλλο. Από εκεί αναπτύσσονται οι κονιδιοφόροι, που εμφανίζονται ως λευκή εξάνθιση. Αυτοί παράγουν τα σπόρια του μύκητα (κονίδια) που είναι ξηροσπόρια, μεταφέρονται με τον άνεμο και για να βλαστήσουν δεν απαιτούν υψηλές συνθήκες υγρασίας. Γι αυτό και το ωίδιο είναι διαδεδομένη ασθένεια και σε σχετικά ξηροθερμικές συνθήκες σε σύγκριση με άλλα παθογόνα. Τα κονίδια εξαπλώνουν την ασθένεια και σε υγιή φυτά. Η βλάστηση των σποριών και η διείσδυσή τους μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 3 ώρες.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Το ωίδιο είναι από τις σοβαρότερες ασθένειες των κολοκυνθοειδών και υπάρχει διαφορετικός βαθμός ευαισθησίας των τριών παθογόνων στις διάφορες δραστικές ουσίες. Συστήνεται προστατευτικός έλεγχος της καλλιέργειας και έγκαιρη επέμβαση με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα.

Copyright © Bayer AG