Κολλέμβολα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Onychiurus spp.

Κοινά Ονόματα

Κολλέμβολα

Βιολογία

Περιγραφή

Τα Κολλέμβολα γενικά ζουν επάνω σε νεκρή οργανική ύλη. Ορισμένα είδη όμως, μεταξύ των οποίων κυρίως τα Onychiurus spp., προσβάλλουν επίσης καλλιεργούμενα φυτά, κυρίως τεύτλα.

Τα ενήλικα άτομα έχουν μήκος 1-2 χιλ., χρώμα υπόλευκο και φέρουν αραιές τρίχες και κοντές κεραίες. Τα νεαρά άτομα μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ενήλικα άτομα.

Σε τευτλοχώραφα στα οποία έχει ενσωματωθεί στο έδαφός τους κοπριά, άχυρο ή χλωρή λίπανση, υπάρχει κίνδυνος προσβολής από μπλανίουλους.

Βλάβη

Στο χωράφι παρουσιάζονται κενές θέσεις φυτών και κάτω από το έδαφος οι σπόροι φέρουν φαγώματα. Η προσβολή στα φυτάρια έχει την μορφή μικρών φαγωμάτων μέχρι 1 χιλ. Φαγώματα παρουσιάζονται επίσης στις κοτυληδόνες. Τα νεαρά φυτά μαραίνονται και πεθαίνουν.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Copyright © Bayer AG