Λίξος

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Lixus scabricolis, L. ascani, L. junci

Κοινά Ονόματα

Λίξος

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλουν τα τεύτλα, άλλα φυτά της οικογένειας Chenopodiaceae και τα ψυχανθή (π.χ. μηδική)

Οι προνύμφες είναι άποδες, έχουν λευκό χρώμα και καστανή κεφαλή. Τα ακμαία (σκαθάρια) έχουν μήκος 10-15 χιλ., χρώμα γκρίζο, ισχυρά θωρακισμένο σώμα και στην κεφαλή φέρουν χαρακτηριστικό ρύγχος.

Ο ξηρός καιρός ευνοεί την εμφάνισή τους.

Βλάβη

Ο λίξος προσβάλλει τους μίσχους, τα στελέχη και τα ριζώματα, όπου ορύσσει στοές. Σε σοβαρή προσβολή τα φυτά μπορεί να καταστραφούν ή να επηρεαστεί η απόδοση σε ριζώματα και η ποιότητα αυτών.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Copyright © Bayer AG