Νηματώδης των τεύτλων

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Globodera (Heterodera) schachtii

Κοινά Ονόματα

Νηματώδης των τεύτλων

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλλει κυρίως το τεύτλο και άλλα φυτά της οικογένειας Chenopodiaceae.

Τα αρσενικά άτομα έχουν μήκος 1,5 χιλ. και είναι νηματόμορφα. Τα θηλυκά διογκώνονται, λαμβάνουν λεμονοειδές σχήμα και σχηματίζουν τις κύστεις, που έχουν μέγεθος 0,6-1 χιλ. Αυτές αρχικά έχουν χρώμα λευκό και στη συνέχεια γίνονται καστανές. Οι νύμφες έχουν μήκος 0,4-0,6 χιλ. και σχήμα νηματόμορφο.

Ο νηματώδης αυτός ανευρίσκεται σε χωράφια, όπου το τεύτλο συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην αμειψισπορά. Η παρουσία του ευνοείται με θερμό και υγρό καιρό.

Βλάβη

Στο χωράφι κατά θέσεις τα φυτά παρουσιάζουν καθυστερημένη ανάπτυξη. Με ξηρό καιρό τα εξωτερικά φύλλα των προσβεβλημένων φυτών εμφανίζουν έντονο μαρασμό και κιτρινίζουν πρώϊμα. Η κύρια ρίζα αναπτύσσει αυξημένο αριθμό πλευρικών διακλαδώσεων (που μπορεί να σχηματίζουν θύσσανο) και το ρίζωμα δεν αναπτύσσεται. Στις ρίζες είναι εμφανείς οι κύστεις του νηματώδους.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Copyright © Bayer AG