Αλεπονουρά

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Alopecurus spp.

Κοινά Ονόματα

Αλεπονουρά

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, χειμερινών ψυχανθών και μηδικής.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει φθινόπωρο-χειμώνα και βρίσκεται σε σημεία και αγρούς που νεροκρατούν. Στο έλασμα των φύλλων παρουσιάζεται εμφανής αύλακας στην άνω πλευρά. Το γλωσίδιο είναι ευδιάκριτο, μεμβρανώδες και οδοντωτό. Ο βλαστός είναι λείος και φέρει ερυθρόχροα γόνατα.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους. Κάθε φυτό παράγει περίπου 150-800 σπόρους. Η βιωσιμότητα των σπόρων μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 6 έτη.

Copyright © Bayer AG