Adengo 465SC

Ζιζανιοκτόνο

Αριθμός έγκρισης:
70080/9-4-2014
Σύνθεση:
isoxaflutole 22,5 % β/o, thiencarbazone-methyl 9 % β/o

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: cyprosulfamide 15 % β/o

Βοηθ. ουσίες: 72,01 % β/β

Τύπος σκευάσματος:
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης.  
 
Το isoxaflutole είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο και δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο 4-HPPD. Απορροφάται τόσο από τις ρίζες όσο και από τους βλαστούς και το φύλλωμα των ζιζανίων και προκαλεί χαρακτηριστική χλώρωση στα ζιζάνια. Οι σπόροι που έρχονται σε επαφή με το isoxaflutole δεν βλασταίνουν ή τα νεαρά ζιζάνια είναι χλωρωτικά και η ανάπτυξή τους σταματάει γρήγορα. Η εφαρμογή του isoxaflutole σε ήδη φυτρωμένα νεαρά ζιζάνια προκαλεί τον τραυματισμό τους και τον τελικό έλεγχό τους.
 
Το thiecarbazone-methyl δρα μέσω της παρεμπόδισης του ενζύμου οξειγαλακτική συνθετάση (ALS) και απορροφάται αμέσως από τα φύλλα και από τις ρίζες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματάει αμέσως μετά την εφαρμογή και μετά από λίγες ημέρες εμφανίζεται χλώρωση στο φύλλωμα. Η πλήρης νέκρωση των ζιζανίων επέρχεται σε διάστημα 2-4 εβδομάδων μετά την εφαρμογή.
 
Καλλιέργειες
Αραβόσιτος
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
ΑραβόσιτοςΕτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια33-44 κ.εκ/στρέμμα με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.Προφυτρωτική εφαρμογή, αμέσως μετά τη σπορά του αραβοσίτου ή μεταφυτρωτική εφαρμογή, εώς το στάδιο των τριών πραγματικών φύλλων του αραβοσίτου (BBCH 00-13). Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια είναι νεαρά (1-2 φύλλα) και βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης.
1-

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 250 κ.εκ Χ 20 σε χ/β, Φιάλη 8 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 

Παρατηρήσεις:
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ÿ- Προφυτρωτική εφαρμογή:

  • Ευαίσθητα ζιζάνια:

     Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)

     Λουβουδιά (Chenopodium album, C. hybridum)

     Aλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)

     Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)

     Σετάρια πράσινη (Setaria viridis)

     Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus)

     Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)

     Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)

     Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

     Αγριοντοματιά (Solanum nigrum)

     Βερόνικα (Veronica persica)

     Σετάρια σπονδυλωτή (Setaria verticillata)

     Σετάρια κίτρινη (Setaria pumila)

     Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense)

     Αντράκλα (Portulaca oleracea)

     Αγριοϊβίσκος (Hibiscus trionum)

 

  • Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

     Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti)

     Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum)

Ÿ- Μεταφυτρωτική εφαρμογή:

  • Ευαίσθητα ζιζάνια:
     Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)

     Τάτουλας (Datura stramonium)

     Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti)

     Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)

     Σετάρια σπονδυλωτή (Setaria verticillata)

     Σετάρια πράσινη (Setaria viridis)

     Κοινή πόα (Poa annua)

     Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)

     Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus)

     Λουβουδιά (Chenopodium album)

     Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)

     Πολύγονο αναρριχώμενο (Polygonum convolvulus)

     Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

     Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)

     Αγριοντοματιά (Solanum nigrum)

     Στελλάρια (Stellaria media)

     Αντράκλα (Portulaca oleracea)

     Αγριοϊβίσκος (Hibiscus trionum)


 

Επιπλέον στοιχεία:
  •  Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια αραβοσίτου που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου
  •  To Adengo 465 SC μπορεί να εφαρμόζεται σε αραβόσιτο που προορίζεται για ζωοτροφή

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αρχίστε το καθάρισμα του μηχανήματος αμέσως στο χωράφι.  Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα.  Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, αλλά και τα υπόλοιπα φίλτρα του μηχανήματος.  Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό και φροντίστε να καλύπτεται ο αναδευτήρας με νερό.  Στη συνέχεια καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά.  Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού.  Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στην ίδια περίοδο και αφού προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών του χωραφιού μπορούν να σπαρθούν οι κάτωθι καλλιέργειες:

• Αραβόσιτος 

• Μηδική, αφήνοντας χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2,5 μηνών μεταξύ της εφαρμογής του Adengo 465 SC και της νέας σποράς.

• Ελαιοκράμβη, αφήνοντας χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μεταξύ της εφαρμογής του Adengo 465 SC και της νέας σποράς (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου). Αποφύγετε τη σπορά εάν έχει προηγηθεί περίοδος μεγάλης ξηρασίας και ιδιαίτερα σε πολύ ελαφρά εδάφη.
 
Δεν συστήνεται η σπορά των ακόλουθων καλλιεργειών: ηλίανθος, σόργο, φασόλια και σόγια.

Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν :

Μετά την εφαρμογή του Adengo 465 SC, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: σιτάρι (μαλακό και σκληρό),  κριθάρι, φασόλια, αρακάς, ανοιξιάτικο λινάρι, ηλίανθος, ζαχαρότευτλα, πατάτα, σόγια, καλαμπόκι, γλυκό καλαμπόκι, καλαμπόκι για ενσίρωση και σόργο.

Tης πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:
 6 ώρες

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (385 KB)
Ετικέτα
» Download (3.3 MB)
Copyright © Bayer AG